Vakaras

Vakaras

2021 m. rugpjūčio 15 d., sekmadienis

Atvirukų rinkinys "SPAUSDINTAS ŽODIS"

Arūnas Bėkšta. „Pagalbos skambutis“. Akvarelė

Atvirukų rinkinys 
"SPAUSDINTAS ŽODIS"

 Arūnas Bėkšta. „Marija Šlapelienė „Birutė“.
 Siluetinis portretas. Skaitmeninė grafika 

Autorinių atvirukų paroda
„Spausdintas žodis“

 Artistinių iniciatyvų festivalis „Salve“, kartu su Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejumi pakvietė Lietuvos dailininkus dalyvauti autorinių atvirukų parodoje XX amžiaus pradžios Vilniaus lietuvių kultūrinei veiklai atminti. Marijos Šlapelienės lietuvių knygynas, veikęs Vilniuje 1906–1949 metais, buvo viena iš kultūros erdvių mieste, kuri savaip vienijo ir telkė ne tik Vilniaus, Vilnijos, bet ir visos Lietuvos šviesuomenę. Knygynas pradėjo veikti sunkiu mūsų kultūrai metu, po carinės Rusijos ilgamečio spaudos lietuviškais rašmenimis draudimo. Šlapeliai organizavo lietuviškų knygų prekybą ir leidybą, jų namuose susitikdavo, bendravo Vilniaus lietuvių inteligentija: aktoriai, dailininkai, literatai, leidėjai, muzikai, dvasininkai, gydytojai, inžinieriai ir studentai. Šlapeliai buvo ir vieni pirmųjų lietuviškų atvirukų leidėjų.

 Parodai trylika dailininkų sukūrė 31 atviruką. Vertinimo komisija atrinko darbus šiam rinkiniui bei skyrė 1-os, 2-os, ir du 3-os vietos diplomus įdomiausių darbų autoriams. Paroda, kaip vienas iš festivalio „Salve“ renginių, atidaroma Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje 2021 m. rugpjūčio 20 d. Ekspozicijoje pristatomi ir istoriniai M. Šlapelienės leisti atvirukai, kuriuos kūrė Paulius Galaunė, Antanas Jaroševičius ir kiti dailininkai

 Parodos kuratorius K. K. Šiaulytis


Aušra Sirutienė. „Duona sielai“. Akvarelė

Arūnas Vaitkus.„Skiriama J. Šlapeliui ir M. Šlapelienei“.
 Autorinė kompiuterinė technika

Antanas Jankauskas. „Į šviesą“. Akvarelė, tušas

Valerija Vija Tarabildienė.
 „1906–1949 čia veikė Marijos Šlapelienės knygynas“. 
Akvarelė, rašiklis 

Danutė Čivienė.
 „Knygnešiui Izidoriui Antanaičiui“. Akvarelė

 Bernardas Burba. 
„M.Šlapelienės knygynui atminti“. Tušas 

 Virginija Armanavičienė.
 „Marija Šlapelienė – pirmoji Birutė“. Popieriaus karpinys

 Alisa Rudometova. „Juozas Tumas-Vaižgantas“.
 Kompiuterinė technika

Arūnas Vaitkus.
 „Skiriama dr. Jonui Basanavičiui“. Autorinė kompiuterinė technika 

Juozas Jankauskas. „Išvedęs į šviesą“. Pieštukas

Author's postcard exhibition

 "The Printed Word"

 The festival of artistic initiatives "Salve", together with the Marija and Jurgis Šlapelis Museum, invited Lithuanian artists to participate in the exhibition of postcards in memory of the Lithuanian cultural activities in Vilnius at the beginning of the 20th century. The Lithuanian bookstore of Marija Šlapelienė, which operated in Vilnius from 1906 to 1949, was one of the cultural spaces in the city, which in its own way united and brought together not only the public of Vilnius and its environs Vilnija, but also the entire Lithuanian cultural community.

Thirteen artists presented the works for the exhibition. The jury selected 12 works for this set of postcards.


Atvirukų rinkinio aplankas

Valerija Vija Tarabildienė.. „Vilniaus angelas I“
. Akvarelė, akv. pieštukas, rašiklis

Aušra Sirutienė. „Balsai iš praeities“. Akvarelė

 Arūnas Bėkšta. 
 „Marija Šlapelienė „Birutė“. 
Siluetinis portretas. Skaitmeninė grafika

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą