Vakaras

Vakaras

2019 m. rugsėjo 13 d., penktadienis

Žemaitija. Šilalės kraštas

Šilalės herbas

K.K.Šiaulytis. Rubinavo piliakalnis (Šarūnkalnis) Lokystos upelio vingyje.
 Horizonte - Šilalė. 2018. Akvarelė. 29,7x42

Kazys Kęstutis Šiaulytis

Dailininko pasivaikščiojimai po Vilnių, pasižvalgymai Lietuvoje


Žemaitija. Šilalės kraštas


Jei mintyse atkursite istorinės Žemaitijos kunigaikštystės ribas – nuo Nevėžio rytuose, iki Minijos vakaruose, nuo Vadaksties upelio, tekančio pasieniu su Kuršu, Latvija, iki Šešupės pietuose, tai tos kunigaikštystės viduryje rasite Kražius, o gal Varnius? Dabar, tai nedideli miesteliai, bet istorijos tėkmėje buvę labai svarbūs ir Žemaitijai, ir visai Lietuvai. Varniai daugiau nei keturis šimtmečius –  Žemaitijos vyskupijos sostinė, Kražiai praeityje garsėjo kaip iškilus kultūros ir švietimo centras. Šiuose miesteliuose gyveno, dirbo, mokėsi ištisos kartos žymių šalies asmenybių. Bet, atrodo, visa Žemaitija tokia – atverk istorijos knygos lapus, kiekvienam valsčiuje, parapijoje – didžių žmonių tėviškės, ir dabar dar išlikę istoriniai, etnoarchitektūriniai paminklai, raiškios gamtinės vertybės. Kviečiu kelionėn, į tokį, gal jums mažiau žinomą, Varnių ir Kražių kaimynystėje esantį Šilalės kraštą!
 Šilalės krašte – visas būrys nedidelių miestelių: Kaltinėnai, Laukuva, Požerė, Kvėdarna, Pajūralis, Pajūris, Upyna, Girdiškė, mažytis Didkiemis. Krašto sostinė – Šilalė. Miesto ir savivaldybės herbe vaizduojamas simbolinis ąžuolas skleidžiantis savo plačią lają ir šiandienos pasaulyje, ir praeities gelmėse. Ąžuolas herbe „atstovauja“ ne tik gamtą, bet ir garsiuosius krašto piliakalnius, kurie, savo žaliomis kupromis tikrai kartais primena milžiniškus sengirių medžius. Šilalės krašte net 34 piliakalniai, tarp jų – visų didingiausias, visoje Lietuvoje aukščiausias kalnas – Medvėgalis. Šalia jo, dar keli piliakalniai, kaimynystėje stati Bilionių viršukalnė, kur jau keleri metai archeologai vykdo kasinėjimus, ieško įrodymų, jog, anot istorikų, čia buvę šlovingieji Pilėnai.
 Nuo Rietavo, vis versdamasi per akmenynų slenksčius, į Šilalės kraštą atskuba upė Jūra, čia ji suglėbia ir paslaptingąją Aitrą, kilusią Tverų krašte. Susibėgusių upių vaizdingos pakrantės nuo seno traukia baidarininkų virtines. Iš Kražių seniūnijos miškų atrieda Akmenos vardą turinti upė – atrodo, kad kūlių joje, kas pavasarį vis daugiau atsiranda, nors legendos mini, kad ir Kaltinėnų kaimynystėje kažkada gyvenęs Skuburlės milžinas čia jų pribarstė. Bet man mieliausia Lokystos upė. Ji išteka iš pelkių netoli Laukuvos, o pralindusi po tiltais per Žemaičių senąjį plentą ir naująją magistralę, pabuvojusi Šilalėje, įsilieja į Jūrą. Upelis tokiu vardu įtaigoja mintį – gal šis kraštas ir yra visos Žemaitijos centras, mat narsus lokys puikuojasi jos herbe?
 Ežerų Šilalės krašte nedaug, bet dviejų – išskirtiniai vardai – Dievytis ir Paršežeris. Dievyčio vardas, matyt ne šiaip atsiradęs, pietiniame ežero krante stūkso dabar eglėmis apžėlęs kalnas – Padievytis, padavimai mini čia buvus senovės laikų šventvietę. Šiauriniame krante, jau prieš keliolika metų tapiau didingą ąžuolą, kurio šakos sviro į smaragdinį ežero vandenį. Grįžęs į Laukuvą, kolegoms, etnografinės ekspedicijos dalyviams, pasakiau – šiandien pabuvojau sakmių pasaulyje  – tokią nuostabią aurą tąkart skleidė Dievyčio ąžuolas. Gi Paršežeris savo vardą įgijo matyt nuo jo pakrantėje buvusios tvirtovės – Paršpilio. Paršas – žemaičių supratimu – šernas, nuo seno yra karingų genčių toteminis gyvūnas.
 Šilalės herbo ąžuolas simbolizuoja ir šio krašto tvirtą, atkaklų žmonių būdą, primena senovės laikų kovas. Nežinome Medvėgalio, Treigių, Rubinavo, Pilės, Vilkų Lauko, Bilionių piliakalnių karių vardų, bet žinome jų palikuonis! Kaltinėnų apylinkėse gimė Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis, Šilalės bažnyčioje krikštytas lietuviškų kalendorių leidėjas Laurynas Ivinskis. Visa Lietuva žino, kad Vytogaloje – lakūno Stasio Girėno tėviškė, bet, pasirodo, ir Stepono Dariaus gimtinė čia pat, tuoj už „rubežiaus“, dabar Klaipėdos rajone – kažkada ta vietovė priklausė Šilalės rajonui. Istorikas Virginijus Jocys daug metų tyrinėjantis Šilalės kraštą, man prisakė būtinai paminėti pokario partizanus, priminė, kad čia gimę ir žymūs kariškiai – generolai Kazys Tallat-Kelpša, Pranas Letukas, prelatas, profesorius Antanas Rubšys, rašytoja, gydytoja, tremtinė Dalia Grinkevičiūtė, parašiusi Lietuvą 1988 metais prikėlusį tekstą – „Lietuviai prie Laptevų jūros“. Dar viena mano konsultantė, paminklosaugininkė Jurgita Viršilienė priminė neužmiršti teologo, kalbininko Kazimiero Jauniaus, etnografo Norberto Vėliaus, archeologo Vlado Statkevičiaus. Bet kiek gi čia telpa į vieną mašinraščio puslapį...
 Šilališkiai su atida domisi savo istorija – nuo 1994 metų leidžiamoje knygų serijoje „Šilalės kraštas“ jau net dešimt solidžių tomų. 2017 pasirodė puošnus albumas „Šilalės rajono piliakalniai“. Aktyvi Šilalės kraštiečių draugija Vilniuje, leidžia knygų seriją „Žemaičių kultūros savastys“, joje jau du tomai.
  Seniausią, tūkstantmetį  Šilalės krašto ąžuolą žino visi – tai Dionizo Poškos Baublys. Ąžuolo šerdyje rašytojas įkūrė altaną, kur, semdamasis Baublio galių, kūrė eiles, rašė knygas ir laiškus, svajojo. Kitame Baublyje  D.Poška įsteigė muziejų, kuris laikomas visų Lietuvos muziejų pirmtaku. Kviečiu apsilankyti Bijotuose, visai netoli Kryžkalnio – čia pajausite Žemaitijos gelmes, pabendrausite su dabarties žemaičiais!
***K.K.Šiaulytis. Dionizo Poškos Baublys. 2018. Akvarelė. 29,7x42

K.K.Šiaulytis. Šilalė. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. 
 20018. Akvarelė. 42x24

K.K.Šiaulytis. Lakūno Stasio Girėno tėviškės sodyba Vytogaloje.
 20018. Akvarelė. 29,7x42

K.K.Šiaulytis. Didkiemis. Šv.Angelų Sargų bažnyčia. 
20018. Akvarelė. 29,7x42

K.K.Šiaulytis. Kabantis tiltas virš Jūros upės Pajūryje, dvaro parke.
 2018. Akvarelė. 29,7x42

K.K.Šiaulytis. Vakaras prie Paršežerio. 20018. Akvarelė. 29,7x42

2019 m. rugsėjo 10 d., antradienis

DADA Menas. Kliaksografija

K.K.Šiaulytis. Apleistas muziejus. 2019. DADA Menas. Kliaksografija. 20x 23

K.K.Šiaulytis. Kvadratas. 2019. DADA Menas. Kliaksografija. 20,5x20,5


K.K.Šiaulytis. Freska. 2019.
 DADA Atvirukas. 15x10. DADA Menas. Kliaksografija ant pašto ženklo


K.K.Šiaulytis. Sutapimas. 2019.
 DADA Atvirukas. 10x15. DADA Menas. Kliaksografija ant pašto ženklo

K.K.Šiaulytis. Miledi ir  senjoras. 
2019. DADA Menas. Kliaksografija. 29,7x21


2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis

Pasaulio krepšinio čempionatas. Rungtynių epizodai

K.K.Šiaulytis Krepšinis Kanadoje. 2019. Humorografija
K.K.Šiaulytis. Basketball in Canada. 2019. Humorography

2019 09 03
Lietuva - Kanada
92:69

Pasaulio krepšinio čempionatas.
 Rungtynių epizodai


Puiki kova vyko tarp Lietuvos ir Kanados krepšinio rinktinių.
Vienas žurnalistas, lyg būtų matęs mano humorografiją
 su avijaučiais parašė: "Lietuvių ir kanadiečių kaktomuša baigėsi mūsų pergale".
Tų mums svarbių varžybų metu stebėdamas kompiuterio ekrane
 atsirandančius oranžinės kovos epizodus pieštukais fiksavau -
 škicavau patikusias foto akimirkas.

K.K.Šiaulytis. Jonas Valančiūnas. 2019.  Škicas, epizodas.
Lietuva - Kanada

K.K.Šiaulytis. Jonas Valančiūnas kovoja. 2019.  Škicas, epizodas.
Lietuva - Kanada

.K.Šiaulytis. Domantas Sabonis. 2019.  Škicas, epizodas.
Lietuva - Kanada

.K.Šiaulytis. Marius Grigonis. 2019.  Škicas, epizodas.
Lietuva - Kanada

K.K.Šiaulytis. Jonas Valančiūnas tyliai grumiasi.
 2019.  Škicas, epizodas. Lietuva - Kanada


K.K.Šiaulytis. Kanados rinktinės treneris Nickas Nurse'as komentuoja.
 2019.  Škicas, epizodas. Lietuva - Kanada

K.K.Šiaulytis. Arvydas Sabonis patenkintas rungtynių eiga.
 2019.  Škicas, epizodas. Lietuva - Kanada


2019 m. rugsėjo 1 d., sekmadienis

Pasaulinė krepšinio šventė - Basketball World Cup

K.K.Šiaulytis Afrikos krepšinis. 2019. Humorografija
K.K.Šiaulytis. African basketball. 2019. Humorography

2019 09 01
Lietuva - Senegalas
101:47

K.K.Šiaulytis Krepšinis Kanadoje. 2019. Humorografija
K.K.Šiaulytis. Basketball in Canada. 2019. Humorography

2019 09 03
Lietuva - Kanada
92:69

K.K.Šiaulytis Krepšinis Australijoje. 2019. Humorografija
K.K.Šiaulytis. Basketball in Australia. 2019. Humorography

2019 09 05
Lietuva - Australija
82:87

K.K.Šiaulytis Krepšinis Karibuose. 2019. Humorografija
K.K.Šiaulytis. Basketball in Caribbean. 2019. Humorography

2019 09 09
Lietuva - Dominika
74:55

Pasaulio krepšinio čempionatas Kinijoje


FIBA Basketball World Cup

Pasaulinė krepšinio šventė

Prasidėjo spalvingas ruduo - oranžinė sporto šventė
 vykstanti Kinijoje - ir mus gaivina! Lietuvos krepšinio rinktinės
 pergalės suteikia raudonio ir prie TV ar kompiuterių ekranų varžybas 
stebinčių sirgalių veidams.
 O mūsų šalies fanai Donguane - tai žaliai margo miško ūžimas.

Šiuolaikinio pasaulio komunikacija,
 neregimu eterio vandenynu gaubianti visą planetą, 
gali kievieną mūsų nudanginti ten kur norime -
 dabar lietuviai dažniausiai buvoja Kinijoje.
Ir aš ten vaikštinėju, stebiu - škicuoju krepšininkus,
o grįžęs į savo studiją Lietuvoje, 
 dar nupiešiu ir kokią humorografiją - karikatūrą krepšinio tema.
:)

K.K.Š.


K.K.Šiaulytis. Dainius Adomaitis, Lietuvos krepšinio rinktinės treneris.
 2019. Šaržas

K.K.Šiaulytis. D.Adomaitis pasakoja žurnalistams 
apie ką tik pasibaigusias pergalingas rungtynes
su Kanados rinktine. 2019. Šaržas

K.K.Šiaulytis. Mantas Kalnietis - Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas.
 2019. Šaržas.


2019 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis

Dingę miestai: Raigardas ir Merkinė

K.K.Šiaulytis. Merkinės piliakalnis Merkio ir Nemuno santakoje. 
2019. Akvarelė. 29,7x42

Dailininko pasivaikščiojimai po Vilnių, pasižvalgymai Lietuvoje


Dingę miestai: Raigardas ir MerkinėDailininkas Saulius Rudzikas jau dvidešimt metų organizuoja Druskininkuose tapybos plenerus skirtus garsiajam Raigardui. Šie plačiai nuskambėję kasmetiniai dailininkų sambūriai M.K.Čiurlionio kūrybos žemėje, stebėjimų, įžvalgų patirtys plėtotos dešimtyse šiuolaikinių menininkų drobėse, paskatino ne vieną Lietuvos dailininką savo keliais atvykti čia, dar kartą atrasti Raigardą, Švendubrę, Liškiavą, Merkinę, krašto upes, ežerus, girias, žolynų pievas, kalvas ir klonius - tas slėpingas ir kartu saulėtas Dainavos šalies erdves, kurios taip akivaizdžiai pasakoja – pasaulis nuostabus, jei tik turi noro jį pažinti.
 Šiemet ir aš buvau pakviestas dalyvauti šiame plenere, kuris, šį kartą buvo dvinaris –
"Dingę miestai: Raigardas ir Merkinė".
 Raigardo slėnį ir Merkinę jungia Nemunas, jo vandens srauto nešamas energijos srautas ir šiandien mums atveria, atskleidžia tai, ko klausiame.
***
 Raigardo legenda pasakoja: toje, atrodo bekraštėje slėnio dauboje, kurią sukūrė gamtos galios, glūdi nugrimzdęs, šviesa tviskantis sidabrabokštis miestas. Bet gal jis tik pasislėpęs, nematomas mūsų regai? Net ir šiandien, kai stebi Raigardo slėnio tolumas, kyla mistinės nuojautos, jos lyg šydas tvyro erdvėje. Jauti – galėtum pamatyti tą miestą, jis čia, niekur nedingo – tik laukia įdėmių akių. M.K.Čiurlionis paveikslų cikle "Miestas" (1908 m.) įkvėptas Raigardo anapusinio pasaulio pagavos, atkūrė šio slėnio vizijas. Dailininko garsiajame Zodiako cikle (1907 m.) vėl atpažįstami Raigardo peizažai, paveiksle "Vandenis", vaizduojamas gal Žvaigždžių Valdovas, liejantis žemėn Švendubrės Nemunykštį.
***
 Merkinė – daug kartų istorijos virsmuose dingęs miestas. Kažkada, stipri tvirtovė ne kartą atrėmusi kryžiuočių puolimus, vėliau – iškilus renesanso ir baroko laikų miestas, kuriame buvo net šešios bažnyčios, veikė domininkonų ir jėzuitų vienuolynai, viešėjo kunigaikščiai, karaliai. Po Lietuvą niokojusių karų, maro, valstybės padalinimų – neteko veik visko, liko tik karaliaus Žygimanto Augusto suteiktas (1569 m.) miesto herbas. Net XIX amžiuje atsistatęs kaip prekybinio trakto miestelis, nedidelis uostas Merkio ir Nemuno santakoje – vėl ir vėl buvo istorinių skersvėjų niokojamas.
 Dabartinėje Merkinėje daug senojo, didingojo miesto atminties ženklų. Pažymėtos vietos kur kažkada stovėjo bažnyčios, pagarbiai saugomas pastatas kuriame mirė (1648 m.) Lenkijos ir Lietuvos karalius Vladislovas IV Vaza. Didingos miesto rotušės vietoje, XIX amžiuje pastatytoje kuklioje cerkvėje, dabar įkurtas Merkinės krašto muziejus, jame eksponuojami šlovingos, tolimos praeities artefaktai, saugoma XX amžiaus netekčių dokumentika. Šalia muziejaus – atkurta Merkinės rotušė, kol kas – tik didžiuliame makete. Muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas negailėjo mums savo laiko, ne vieną valandą kartu keliavome dingusios ir dabarties Merkinės kalvomis.
***
 Bet dailininkas – visada vienišius. Tik likęs sau, su asmenine stebėtojo patirtimi, laisvas matyti tai, ką norėtum aprėpti ir pieštuku, ir spalvomis. Žvelgi Merkinės piliakalnio tolumas – atrodo regi puse Lietuvos. Štai grakščiu lanku įsitempęs teka Nemuno srautas, link jo iš rytų plukdo ramybę Merkys, tarp jų – trikampis tarpupio slėnis, pagavus, lyg dar vienas mitinis Raigardas – visą kraštovaizdį juosia tarp dangaus skliauto ir žemės banguojančios pušynų keteros, tai – Dainavos šalies karūna!
***
Šis tekstas ir pluoštas akvarelių skelbiami laikraštyje "Lietuvos Aidas" ir jo internetiniame variante.
http://aidas.lt/lt/visuomene-aktualijos/article/22430-?fbclid=IwAR00eqy3xkj6HfON9OX5hyqC7Qt-bPgy9il_TLg01CMeo3Z4RXCRbSJIi9oK.K.Šiaulytis. Dailininkas Saulius Rudzikas. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Reginys nuo Merkinės piliakalnio. 
Merkio slėnis santakoje su Nemunu. 2019. Akvarelė. 29,7x42

K.K.Šiaulytis. Merkinės motyvas žvelgiant nuo piliakalnio. 
 2019. Škicas akvarele. 24x32

K.K.Šiaulytis. Merkinės piliakalnis. 
 2019. Akvarelė. 24x32

K.K.Šiaulytis. Nemunas ties Liškiava. 2019. Akvarelė. 29,7x42

K.K.Šiaulytis. Dailininkė ir Nemunas. 
 2019. Škicas akvarele. 24x32

K.K.Šiaulytis. Liškiavio ežeras žvelgiant iš Vilkiautinio pusės.
 2019. Akvarelė. 29,7x42

K.K.Šiaulytis. Išskridęs miestas. 2019. Aliejus, drobė. 60x70

Pozuotoja. Foto K.K.Š.


Merkinės rotušės maketas. Foto K.K.Š.

Merkinės Rotušės varpas su Vienaragiu.

K.K.Šiaulytis. Arklio skundas. 2019. Aliejus, drobė. 40x70

Karalius Vladislovas IV Vaza. Skulptorius Dalius Drėgva. Foto K.K.Š.

Jogailos spaudas Merkinėje. Foto K.K.Š.

Merkinės bažnyčia. Foto K.K.Š.

Merkinės bažnyčios skliautai. Foto K.K.Š.

Merkinės bažnyčioje. Foto K.K.Š.

Raigardas žvelgiant nuo Vilniaus-Gardino plento. Foto K.K.Š.

K.K.Šiaulytis. Raigardo vartai. Baltasis kalnas ir Juodasis kalnas. 
2019. Aliejus, drobė. 60x70

Raigardas iš Švendubrės. Foto K.K.Š.

Tiltas per Nemuną Merkinėje. Foto K.K.Š.

Nemuno žvejas - pilkasis garnys. Foto K.K.Š.

Liškiavio ežero laumžirgis. Foto K.K.Š.

Liūtas ir ėriukas. Vilkiautinis. Foto K.K.Š.

Pakelyje tarp Vilkiautinio ir Merkinės. Foto K.K.Š.

K.K.Šiaulytis. Dama su vualiu. 2019.  Stebimagrafija.