Vakaras

Vakaras

2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienis

Piešėjų pirmadienis

K.K.Šiaulytis. Atsirėmusi. 2018. Škicas. 24 x 32

Piešėjų pirmadienis


Šiandien - greitųjų piešinių diena. Modelis pozuoja 20 -25 min.,
tada pertraukėlė, o po jos - nauja poza. 
Kaskart, pasirinkti kitą stebėjimo tašką,  susitelkti naujam įspūdžiui,
 galime skirti tik kelias minutes, tad, pavartyti kokią protinančią knygą, pvz.:
"Mokykis piešti", "Dailininko vadovas" - nebėra kada.
Neseniai "Skizze" salone pirkau naujų Dervent pieštukų dėžę "Graphitint",
juos bandydamas keletą škicų paskyriau eksperimentams:
  kaip gula štrichas, kaip sąveikauja šie pieštukai su vandeniu ir kt.
Šiandien pertraukėlių metu išsirinkome 
SPD profsąjungos pirmininką (dailininką Česlovą), 
tačiau jis, kiek pagalvojęs, pareiškė, kad gins ne mūsų, 
o pozuotojos interesus.
Jo pasirinktai nuostatai niekas neprieštaravo.

K.K.Š.
2018 12 10


K.K.Šiaulytis. Judesys. 2018. Škicas. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Gulinti. 2018. Škicas. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Piešinys plius vanduo. 2018. Škicas. 24 x 32

2018 m. gruodžio 6 d., ketvirtadienis

Abdonas Korzonas ir Dainius Junevičius

Knygą spaudai parengė Vilniaus dailės akademijos leidykla

Abdonas Korzonas ir Dainius Junevičius


Garsaus Lietuvos fotografijos istoriko,
 diplomato Dainiaus Junevičiaus naujausia knyga
"Abdonas Korzonas - pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas"
 - puiki dovana Vilniaus senovės tyrėjams.
Paėmus knygą į rankas, pajauti svorį - 
rodos laikai miesto gynybinės sienos mūro plytą, 
kuri  stebuklingu būdu atsiveria vaizdžiais puslapiais -
 pasakoja tavo akims, kylančias iš praeities Vilniaus istorijas.
Šiandien autorius savo knygą pristatė
Lietuvos valstybės istorijos archyve,
 kur, vartydamas pageltusius dokumentus, praleido ne vieną pusdienį...

K.K.Š.
2018 12 06


K.K.Šiaulytis. Dainius Junevičius pristato naujausią
 savo Knygą. 2018. Škicas. 21 x 14,8

Dainiaus Junevičiaus knyga
"Abdonas Korzonas - pirmasis Vilniaus vaizdų fotografas".

2018 m. gruodžio 4 d., antradienis

SPD prie staklių

K.K.Šiaulytis. Prie molbertų - piešimo staklių. 2018. Škicas. 32 x 24

SPD prie staklių


(SPD - Slaptoji Piešiančiųjų Draugija)

Tikriausiai, kokiame nors etno muziejuje,
 visi esate matę senovines kaimo audimo  stakles.
Dailininkų molbertai panašaus dydžio, tik vertikaliai pastatyti.
 Galite įsivaizduoti, kaip atrodo palyginti nedidelė
Dailininkų sąjungos salė su dešimčia tokių piešimo "staklių".
Aplink stovinčius piešėjus išdėliotos priemonės -
 angliukai ir kitokie brėžtukai, milteliai, teptukai...
Dar penki dailininkai dirba prie kuklesnių stalviršių, 
pozuotojos zoną saugo keli kaitintuvai, tad vietos šokiams - nebelieka. 
Per pertraukėles diskutuojame įvairiomis meno temomis: 
nuo Max Ernst iki antikinės mozaikos ir atgal, iki postmodernizmo...

K.K.Š.
2018 12 04

K.K.Šiaulytis. Diskusija. 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Piešėjas. 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Česlovas Polonskis.
 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Dailininkai Aldona ir Paulius.
 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Piešiame. 2018. Škicas. 32 x 24


2018 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienis

Žvėryno metų laikai. Ruduo

K.K.Šiaulytis. Žvėrynas. Trejų durų namas Vytauto gatvėje.
 2018. Akvarelė. 29,7 x 42


Kazys Kęstutis Šiaulytis

Akvarelės, škicai ir tekstas

Dailininko pasivaikščiojimai po Vilnių,

 pasižvalgymai Lietuvoje 


Žvėryno metų laikai. Ruduo


 Nuo seno, Vilnius, atsidavęs Neries ir Vilnios globai, apsiaustas žalių kalvų, pušynų, ąžuolynų šilais ir mūsų lakais auga kaip savitas, gamtos vertybes tausojantis miestas.
 Vilnietiška miesto architektūros ir gamtos jungtis bene savičiausiai skleidžiasi Žvėryno namijoje (pastarąjį žodį vartoju vietoje įkyrios, klaidinančios sąvokos “mikrorajonas”). Ši namija kūrėsi ypatingoje erdvėje, už Neries linkio, tarp upės tėkmės ir aukšto Karoliniškių (Karališkojo?) plokščiakalnio vešėjusioje šventgirėje, kur kažkada vyko Lietuvos valdovų, karalių, kunigaikščių medžioklių misterijos. Istoriniai dokumentai liudija, laukinių, medžioklėms skirtų žvėrių aptvarai “žvėrinčiai”, buvo įkurti dabar šį vardą paveldėjusioje miesto dalyje bei Vingyje. Abipus Neries stūksojusiose sengirėse glaudėsi ir miško pilaitės. Tad, Žvėryno namijos pradžia sietina su šlovingųjų šimtmečių valdovų medžioklių dvaru.
 Žvėryno gatvėms suteikti kunigaikščių Traidenio, Treniotos, Liubarto, Kęstučio, Vytauto, Birutės, Vykinto vardai, kaip ir gamtiniai: Pušų, Liepyno, Gervių, Sakalų, Erelių, Gulbių, Lokių, Stirnų, Lapių, Stumbrų, Vilkų, Elnių, Lūšių, Bebrų, Danielių pavadinimai primena vilniečiams senuosius laikus, gaivina miesto legendas. Rašytojo, garsiojo Baublio saugotojo Dionizo Poškos, poeto Adomo Mickevičiaus, Kompozitoriaus Stanislovo Moniuškos, istorikų Teodoro Narbuto, Juozapo Ignoto Kraševskio vardai taip pat kuria atminties jungtį su praeitimi, kai lietuviams gamta buvo ir namai, ir tėvynė.
 A.Mickevičius poemos “Ponas Tadas” ketvirtojoje dalyje “Diplomatija ir medžioklė” dainingomis eilutėmis pasakoja Vilniaus įkūrimo legendą:
 “Tie medžiai kunigaikščių Lietuvą dar mena!”…
Poetas prisipažįsta:
  “Ir aš esu tiek daug saviems miškams skolingas!
 Šaulys ne koks, medžioklėj laimės neieškojau;
 Draugų pašiepiamas, aš svajones medžiojau.“
Matyt, panašaus pašaukimo vedini, šiandien Vilniaus Antakalnio, Užupio, Žvėryno gatvėmis, paupių krantinėmis, takais takeliais klajoja šių dienų romantikai, atpažindami sostinės – Geležinio Vilko miesto pradžią, stebėdami metų laikų kaitą, dienos ir nakties šviesų žaismę, tirdami urbanistikos ir gamtos dermę. Net eiliniai praeiviai Vilniuje dar gali patirti A.Mickevičiaus poemoje aprašytą nuotykį:
„Aplink ir vėl ramu. Tiktai į drevę seną
Genys, žieve lengvai bekopdamas, stuksena.
Nuskrido; vėl sukiojas liemeniu šakotu,
Lyg vaikas slepiasi, kad auklė jo ieškotų.“

 Žvėryne visus metus gali stebėti linksmų paukščių būrius: vėlyvą rudenį, žiemą aplink miestelėnų įrengtas lesyklėles sukasi čiauškančių alksninukų, zylių, sniegenų rateliai, pavasariais jau ir varnėnų žvalūs pulkeliai įsikuria sodybų kaimynystėje, o vasarą, norint atpažinti visus paupio šabakštynuose, gluosnynų guotuose giedančius chorus, jau reikia būti ornitologu...
 Ruduo Žvėryno namiją išpuošia tarsi sostinės senamiestį pasitinkant turizmo sezoną. Kur pažvelgsi – senų klevų kamienų kreivės lyg juodi žaibai skrodžia geltonai raudonus, ugninius lapijų kupolus, kitur, jau nuplikusios medžių, krūmų šakos tarsi makabriški, gyvi ornamentai raizgo pastatų kraigus, rangosi už tvorų, braunasi į sodelių pavėsines, verandas. Puošnus visokių vijoklių purpuras, violetas, skaistus raudonis tviska kiemuose, apiberdamas vis dar žalius žolynų lopus.
 Žiemos link, Žvėryno gatvių klajūnų žvilgsniui kasdien atsidengia naujos, tik šiai Vilniaus daliai būdingos reginių scenos:  dylanti medinės architektūros, priemiesčio sodybų, vilų gyvensenos stilistika ir naujų, modernių pastatų siluetų melodijos...

 Prasideda žiema, Žvėrynas tuoj apsigaubs baltomis skaromis...K.K.Šiaulytis. Vingio pėsčiųjų tiltas per Nerį, žvelgianti iš Žvėryno.
 2018. Akvarelė. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Akmuo su Gedimino stulpais Žvėryne, Neries pakrantėje.
 2014. Škicas akvarele. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Ruduo prie tvenkinio Latvių gatvėje.
 2018. Akvarelė. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Vytauto gatvės spalvos.
 2018. Akvarelė. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Neries krantinė Žvėryne ties Geležinio Vilko tiltu.
 2018. Akvarelė. 29,7 x 42

2018 m. lapkričio 26 d., pirmadienis

SPD Škicavimo diena

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Anicetas Jonutis.
 2018. Škicas. 21 x 14,8

Slaptojoje Piešiančiųjų Draugijoje
 Škicavimo diena


Šiandien SPD užsiėmimų salėje šmėžavo linksma dvasia,
 dailininkai, galima sakyti, ilsėjosi
 po plačiaformačių studijinių piešinių,
 kurių, šį rudenį jau ne du rulonus pripiešė...
  Škicavome "greitus" aktus, modelis keitė pozas kas dvidešimt minučių,
bet mes dar surasdavom laiko ir humoristiškai aštrioms
pastabėlėms apie viens kito kūrybą.
Taigi, vyko ir komentarų varžybos...

K.K.Š.
2018 11 26


K.K.Šiaulytis. Gulinti. 2018. Škicas. 24 x 32. Akvarelė, pieštukai.

K.K.Šiaulytis. Sėdinti. 2018. Škicas. 32 x 24. 
Akvarelė, pieštukai.

K.K.Šiaulytis. Prisimerkusi. 2018. Škicas.
 24 x 32. Akvarelė, pieštukai.

K.K.Šiaulytis. Atsirėmusi. 2018. Škicas.
 24 x 32. Akvarelė, pieštukai.

K.K.Šiaulytis. Stovinti. 2018. Škicas. 32 x 24. 
Akvarelė, pieštukai.

K.K.Šiaulytis. Tatuiruotė.
 2018. Škicas. 14,8 x 21

K.K.Šiaulytis. Keli štrichai.
 2018. Škicas. 14,8 x 21

K.K.Šiaulytis. Dailininkė Aldona.
 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Tamsoje. 2018. Škicas. 24 x 32. Akvarelė, pieštukai.Kelionėje
2018 m. lapkričio 24 d., šeštadienis

Lietuvos žurnalistų sąjungos suvažiavimas


K.K.Šiaulytis. LŽS pirmininkas
 Dainius Radzevičius. 2018.Škicas. 21 x 14,8


Lietuvos žurnalistų sąjungos

 XVII suvažiavimas

2018 11 24

Lietuvos žurnalistų sąjungos suvažiavimas vyko šiandien, 
Vilniuje, Rotušėje.
Susirinko gal apie du šimtai žurnalistų  (delegatų ir svečių) iš visos Lietuvos.
Didžiojoje Rotušės salėje vyko suvažiavimo darbas - sveikinimai, diskusijos,
 ataskaitos, pranešimai, rinkimai,
 kitose salėse kabojo foto žurnalistų parodos, aušo kava.
Naujuoju LŽS pirmininku perrinktas
Dainius Radzevičius.
Kolegos žurnalistai, nepaisant Vilniaus gatves nušveitusio plikledžio,
buvo puikios nuotaikos - geranoriškai reagavo į mano
pomėgį klausantis kalbų - škicuoti.

K.K.Š.
2017 11 24

K.K.Šiaulytis. LŽS svečias iš Graikijos Ricardo Gutierrez.
 2018.Škicas. 21 x 14,8


K.K.Šiaulytis.  Žurnalistų etikos inspektorė
 Gražina Ramanauskaitė.  2018.Škicas. 21 x 14,8


K.K.Šiaulytis. Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė
 Aistė Žilinskienė. 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Darius Lukoševičius. 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. LRT generalinė direktorė 
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Saulius Galadauskas. 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Dovydas Pancerovas. 
2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Kauno žurnalistų lyderis Vidas Mačiulis.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistė Vilija Butkuvienė. 
2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Liutauras Degėsys.
 2018.Škicas. 21 x 14,8


K.K.Šiaulytis. Žurnalistė Aldona Žemaitytė. 
2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Česlovas Iškauskas.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistė Gražina Viktorija Petrošienė.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Viktoras Trofimišinas.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistė Didžiapetrienė.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Apolinaras Juodpusis.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Adolfas Strakšys.
 2018.Škicas. 21 x 14,8


K.K.Šiaulytis. Žurnalistė Dalia Juočerytė.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Liudas Ramanauskas.
 2018.Škicas. 14,8 x 21

K.K.Šiaulytis. Dar kartą Darius Lukoševičius.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Algimantas Jasulaitis.
 2018.Škicas. 21 x 14,8


K.K.Šiaulytis. Dar kartą Viktoras Trofimišinas.
 2018.Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Vytautas Vaitkus.
 2018.Škicas. 21 x 14,8