Vakaras

Vakaras

2018 m. balandžio 23 d., pirmadienis

Greitųjų piešinių diena

K.K.Šiaulytis. Dagilio spalvos. 2018. Škicas. 24 x 32

Greitųjų piešinių diena


Toks pirmadienio pavadinimas prigijo SPD narių tarpe,
 kai eskizuojame, škicuojame aktus, kuriems skirta 10, 15 ar 20 minučių.
Per tą laiką, kai kurie kolegos sugeba užfiksuoti modelio judesį
 ir gan dideliuose formatuose - anglimi, pastele ar akvarelės liejiniais.
Per studijos laiką - keturias valandas, pavyksta arba ne,
pribraižyti 9-10 lakštų popieriaus.
Šiandien mano aplanke - penki darbai, kuriuos 
verta publikuoti internetinėje Galerijoje.

K.K.,Š.
2018 04 23


K.K.Šiaulytis. Pozuotoja. 2018. Škicas. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Kojos. 2018. Škicas. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Keistas štrichas. 2018. Škicas. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Spalvinis apšvietimas. 2018. Škicas. 24 x 32



Vilniečių Nuotykiai Šiauliuose, LAIPTŲ galerijoje

K.K.Šiaulytis. Janina Ališauskienė. 2018. Škicas. 21x14,8

Vilniečių Nuotykiai Šiauliuose,
LAIPTŲ galerijoje


Penktadienį (2018 04 20),
Septyni Vilniaus dailininkai (tarp mūsų buvo ir menotyrininkė)
 LDS mikroautobusu pasiekėme Šiaulius, kur dalyvavome visoje Lietuvoje 
žinomos galerijos LAIPTAI gimtadienio šventėje (jau 26!).
Sausakimšoje Galerijos koncertų salėje radome septynias neužimtas kėdes, 
nes ant jų buvo lapeliai su užrašu "Rezervuota".
Taigi, galėjome patogiai ir džiugiai įsijungti į LAIPTŲ šventę.

***
Galerijos direktorė Janina Ališauskienė susirinkusiems
 priminė šios kultūros įstaigos
nueito kelio gaires - pasirodo, vien dailės parodų surengta 688!!!
Dar daugybė kitų renginių - koncertų, poezijos vakarų, plenerų ir festivalių!
Nepabodo klausytis ir sveikintojų kalbų - 
tikrų padėkų už laiptiečių šiauliečiams skirtus darbus.
Mes, vilniečiai, tylėjome, bet kiekvienas mintyse skaičiavom 
kiek parodų buvome pakviesti čia surengti,
kokiuose pleneruose dalyvavome (mano buvo dvi personalinės,
 keliolika daugiaautorinių, bent penki plenerai ir kt.),
kiekvienas prisiminėme ir kokių puikių draugų čia įgijome, bei,
 neužmirštamus jų dirbtuvėse praleistus vakarus ir popietes...

***
Ir šis vakaras buvo puikus!
Scenoje sveikinimus šoko Šiaulių dramos teatro aktoriai,
 performanso mimų grupė perkėlė mus į fantastinių pojūčių lauką,
džiazo grupė blaškė mus nuo Kalifornijos iki Paryžiaus ir Naisių...
Gimtadienio tortas buvo teniso stalo dydžio,
tad atsisveikinti nesinorėjo, 
Vilnių pasiekėme sėkmingai...

***
Publikuoju keliolika škicų pagautų LAIPTŲ gimtadienio vakare...

K.K.Š.
2018 04 24

K.K.Šiaulytis. Gimtadienio vakaras LAIPTŲ Galerijoje.
 2018. Konvoliutas, škicai. 42x29,7

K.K.Šiaulytis. Galeriją sveikina Seimo narys Stasys Tumėnas. 
2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Stasys Tumėnas. 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Laiptams linkėjimus šoka
 Šiaulių dramos teatro aktoriai. 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Aktorius Juozas Bindokas. 
2018. Škicas. 21x14,8

K.K.Šiaulytis. Džiazo grupė - Dmitrij Golovanov
 ir Veronika Či Či. 2018. Škicas. 14,8 x 21

K.K.Šiaulytis. Linksmoji Veronika lyg pavasario lietus
 gaivino vakaro svečius. 2018. Šaržas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Janina Ališauskienė stebi mimų performansą
 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Saksofonisto improvizacijos. 2018. Škicas. 21x14,8

K.K.Šiaulytis. Audrius Jonaitis groja paveikslą.
 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Menotyrininkė Michalina Adomavičienė. 
2018. Škicas. 14,8x21

K.K.Šiaulytis. Sveikina Oksana Laurutytė. 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Antanas Kantauskas.
 2018. Škicas.  21x14,8

 K.K.Šiaulytis. Daug geros nuotaikos. 2018. Škicas.  21x14,8

2018 m. balandžio 20 d., penktadienis

Susitikimas su Martin Foret, Čekijos komikso istorijos ekspertu

K.K.Šiaulytis. Martin Foret - Čekijos komikso istorijos tyrėjas.
 2018. Humorografija. Konvoliutas. 28 x 39

Susitikimas su Martin Foret,
Čekijos komikso istorijos ekspertu


Vilniuje, Kazio Varnelio muziejuje, 2018 04 18,
 vyko susitikimas su dr. Martinu Foretu, Čekijos komikso istorijos tyrinėtoju.
Svečias dirba Palackio universiteto Olomouce Filosofijos fakultete,
 kultūros ir žurnalistikos katedroje, skaito paskaitas apie vaizdo teoriją ir vizualumą.
Į susitikimą atvykę vilniečiai, kaip ir buvo pranešta pakvietimo informacijoje,
turėjo galimybę išgirsti nuotykingą pasakojimą apie Čekijos komikso istoriją,
 kuri prasidėjo dar XIX amžiuje ir tęsiasi iki šiol.
Susitikimą su Marinu Foretu organizavo Čekijos Respublikos ambasada Lietuvoje,
 Kazio Varnelio muziejus ir Vilniaus Universitetas.

K.K.Š.
2018 04 20

K.K.Šiaulytis. Viešnia iš Čekijos. 2018. Škicas, atvirukas. 15 x 10

K.K.Šiaulytis. Laura, vertėja iš čekų kalbos. 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Juozas Bulota, 
VU Komunikacijos fakulteto mokymų programų koordinatorius.
 2018. Škicas. 21 x 14,8