Vakaras

Vakaras

2018 m. kovo 28 d., trečiadienis

Nauja Alberto Vaidilos kompiuterinės dailės paroda

K.K.Šiaulytis. Loreta Nikolenkienė, 
laikraščio "Lietuvos aidas" vedančioji žurnalistė.
2018. Škicas

Nauja Alberto Vaidilos
 kompiuterinės dailės paroda


Vilniuje, Žurnalistų namuose atidaryta (2018 03 27) nauja Alberto Vaidilos
 abstrakcijų paroda, kuri galėtų vadintis "Kosminis kiaušinis".

 Autorius kompiuterinės tapybos priemonėmis 
kuria sakyčiau Spalvinio siurrealizmo ciklą,
 kurio pagrindinis motyvas - ovalas,
 dailininko darbuose tampantis simbolistine figūra, skęstančia
 beribiuose spalvinių akordų okeanuose.
Daugiametė A.Vaidilos kūrybinio darbo patirtis menotyroje, plastinėje raiškoje,
 dailininko dvasinių ieškojimų kelionės meno istorijos, filosofijos labirintuose
įgauna netikėčiausių atradimų pavidalus jo abstrakčioje kompiuterinėje dailėje.
Parodos atidaryme dalyvavo būrys žurnalistų, aš, kaip mažiau kalbus,
kolegas piešiau, dalį portretų publikuoju.

K.K.Š.
2018 03 28


K.K.Šiaulytis. Žuralistas, menotyrininkas,
 Lietuvos dailininkų sąjungos ir LŽS narys Albertas Vaidila.
2018. Škicas

K.K.Šiaulytis. Vytautas Žeimantas, 
Lietuvos Žurnalistų sąjungos tinklapio www.lzs.lt redaktorius.
2018.Škicas


K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Antanas Andrijonas. 2018. Škicas

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Algis. 2018. Škicas ir šaržas


K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Vytautas Vaitkus. 2018. Škicas


Lankininkas

K.K.Šiaulytis. Lankininkas. 2018. Škicas, akvarelė. 32 x 24

Lankinikas


Šį antradienį SPD modelis stovėjo lankininko pozoje.
Sunkus uždavinys ir šauliui  ir dailininkams!
Piešiniuose nefiksavome, bet, paminėsiu,
 abi pozuotojo rankos buvo paremtos, parištos,
 o dailininkai vis primindavo modeliui - įtempk pirštus!
Dar buvo prašoma išpūsti akį (nes lankininkas taikosi),
 kilstelėti nusvirusią alkūnę ir t.t.
Kitą antradienį mūsų laukia tas pats išbandymas, 
 modelis žadėjo apsilankyti lankininkų klube,
 pasitikslinti šaulio judesį, o mes
organizuosime patogesnes atramas modelio rankoms.

K.K.Š.
2018 03 28

K.K.Šiaulytis. Lankininkas. 2018. Škicas. 29,7 x 21

K.K.Šiaulytis. Dailininkai. 2018. Škicas. 21 x 29,7


K.K.Šiaulytis. Lankininkas. 2018. Škicas, akvarelė. 24 x 32


K.K.Šiaulytis. Lankininkas. 2018. Škicas. 29,7 x 21


K.K.Šiaulytis. Dailininkai. 2018. Škicas, akvarelė.  24 x 32


2018 m. kovo 7 d., trečiadienis

Aušra Maldeikienė - tarp žurnalistų

K.K.Šiaulytis. Vaclovas Juodpusis. 2018. Škicas. 21 x 14,8

Aušra Maldeikienė - tarp žurnalistų


Vilniaus Žurnalistų Senjorų klubo nariai šiandien svečiavosi
 kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose,
 kur bendravo su Seimo nare Aušra Maldeikiene.
Spėjau pagauti škice seimietę, kol ji, kaip ir mes visi,
 klausėmės jaunųjų muzikos atlikėjų,
 o S.Vainiūno namų direktorius Vaclovas Juodpusis
 pristatė mums čia veikiančią dailės parodą.
Vėliau mano piešinių braižas pasikeitė - linijos tapo skubrios, griežtos...
Manau, tuos pokyčius sukėlė prasidėjęs 
audringas disputas su Aušra Maldeikiene.
Ji prisipažino taip pat esanti žurnalistė, tad sumaniai, 
su reporterio aitrumu, įtraukė mus į seimo narių darbą - 
trūko tik gongo, kuris nuramintų  naujojo seimelio aistras...
Bet, vis laiku, Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla
 surasdavo reikiamus žodžius, ir - keisdavome diskusijos temą...

K.K.Š.
2018 03 07K.K.Šiaulytis. Aušra Maldeikienė. 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Menotyrininkas, žurnalistas Albertas Vaidila.
 2018. Šaržas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Žurnalistas Albertas Lukša. 2018. Šaržas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Geologas, žurnalistas Vincentas Korkutis.
 2018. Šaržas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Aušra Maldeikienė atsako į klausimus.
 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis.  Aušra Maldeikienė aistringai gestikuliuoja. 
2018. Škicas. 21 x 29,7Akvarelinės erdvės. Ciklas "Metų laikai"

K.K.Šiaulytis. Pavasaris. Ciklas "Metų laikai". 2016. Akvarelė. 24 x 32.

K.K.Šiaulytis. Vasara. Ciklas "Metų laikai". 2016. Akvarelė. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Ruduo. Ciklas "Metų laikai". 2016. Akvarelė. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Žiema. Ciklas "Metų laikai". 2016. Akvarelė. 24 x 32

2018 m. kovo 5 d., pirmadienis

Dailininkas ir modelis. Greiti škicai

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Vytautas. 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Modelis šešėlyje. 2018. Škicas. 21 x 14,8

Dailininkas ir modelis.
 Greiti škicai


Būna dienų, kai užšąla akvarelė - tenka griebtis plunksnos.
Šiandien škicavau dirbančius kolegas ir vis,
 keliais štrichais, bandžiau pagauti modelį.
Kiekvieną kartą kai stebiu piešiančius dailininkus,
 mane pakylėja jų susitelkimas -
 dažnas negirdi net kišenėje skambančio telefono :)
Kas juos taip užburia? 
Pieštukai, angliukai ar akys?

K.K.Š.
2018
03 05

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Česlovas. 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Atsirėmusi. 2018. Škicas. 14,8 x 21

K.K.Šiaulytis. Dailininkė Rima. 2018. Škicas. 14,8 x 21

K.K.Šiaulytis. Modelis. 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Dailininkė Laima. 2018. Škicas. 21 x 14,8

K.K.Šiaulytis. Nuotaika. 2018. Škicas. 21 x 14,8

2018 m. kovo 1 d., ketvirtadienis

DADA Akvarelės

K.K.Šiaulytis. Twitter. 2016. DADA Akvarelė. 27 x 35

K.K.Šiaulytis. Šiaurės vėjas. 2016. DADA Akvarelė. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Stebėtojas. 2016. DADA Akvarelė. 22,8 x 30,3

K.K.Šiaulytis. Vakarų Europos mamutas. 2016. DADA Akvarelė. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. Europos Parlamentas. 2016. DADA Akvarelė. 25,8 x 36

K.K.Šiaulytis. Kaimo karnavalas. 2016. DADA Akvarelė. 32 x 24

K.K.Šiaulytis. Zuikiai. 2016. DADA Akvarelė. 24 x 32

K.K.Šiaulytis. DADA Automatizmas. 2018. Akvarelė. 21 x 29,7

K.K.Šiaulytis. Pusryčiai ant žolės.
 (Le Déjeuner sur l'herbe) Atmenant  Eduardą Manė.
 2018.  DADA akvarelė. 27 x 35