Vakaras

Vakaras

2019 m. spalio 25 d., penktadienis

LRT Plius. Pradėk nuo savęs

K.K.Šiaulytis. Autošaržas. 2013

Šiandien, šeštadienį (2019 10 26), D.Juočerytės laida "Pradėk nuo savęs" 
jau, kaip sakoma, pasirodė ekranuose.
Kadangi šį kartą didžiąją dalį laidos leido man kalbėti, 
pasižvalgę internete galite pasiklausyti. :)
Adresas


LRT Plius. Pradėk nuo savęs

Tai žymios televizijos žurnalistės Dalios Juočerytės laida, apie kurią anonsuose rašoma:

Pasienio užkardomis ir sienomis suskaldytas pasaulis dūsta nuo ekologijos problemų. Laida "Pradėk nuo savęs" skirta tiems, kuriems rūpi Žemės ateitis! Laidos kūrybinė grupė pasakos ir apie Lietuvos pušis, ir apie dykumų kaktusus, lygins UNESCO objektų apsaugą Lietuvoje ir svetur, mokys rūšiuoti atliekas ir šildytis natūraliais gamtos ištekliais. Pradėkime nuo savęs – geriau bus visam pasauliui

K.K.Šiaulytis. Žurnalo "Žaliasis laikraštis" viršelis. 1993

K.K.Šiaulytis. Žurnalo "Žaliasis laikraštis" viršelis. 1992

K.K.Šiaulytis. Virvytės vingis Biržuvėnų dvaro parke. 2018. Akvarelė. 29,7x42

Naujausioje "Pradėk nuo savęs" laidoje Dalia Juočerytė 
kažkodėl sumanė pristatyti Lietuvos TV žiūrovams ir mane.
 Gal, kad kažkada leidau vaikams žurnalą "Žaliasis laikraštis"? 
O gal, kad akvarelėms motyvų ieškau gamtoje?
Žurnalistė neatskleidė savo sumanymo,
 tad nekantraudamas laukiu laidos.
Kam dar įdomi ši mįslinga žinia,
žiūrėkite rytoj, šeštadienį
2019 10 26
LRT Plius, 9 val. 30 min.
"Pradėk nuo savęs"

K.K.Š.

Kuršių nerijos amfiteatrai

K.K.Šiaulytis. Ties didžiosiomis Nidos kopomis. 2019. Akvarelė. 30,5x45,5

Kazys Kęstutis Šiaulytis

Dailininko pasivaikščiojimai po Vilnių, pasižvalgymai Lietuvoje


Kuršių nerijos amfiteatrai


 Tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių supinta smėlio kopų juosta – nerija, žavi savo trapia, nuolat besimainančia, tarsi vibruojančia gamtinės realybės estetika. Nerijos kopos, lyg antikinės Graikijos amfiteatrai, iš kurių aukštų ložių atsiveria vandenų ir padangių scenos, kur aktoriai – pušys, klampojančios per birius smėlynus, kiekviena savaip pavargusi, bet mojanti žalią vėliavą – gyvasties ženklą.
 Šiemet Kuršių neriją aplankiau rugsėjo viduryje, jūra, neišsidūkusi per visą vasarą, tiesiog siautėjo. Bangų keteros driekėsi iki pat apsauginės kopos šlaito, vėjo šuorai skobė jos pakriaušius, sūkuriais dangino smėlį, kuris pasišvilpaudamas skriejo taikydamas kur nutūpti. Prisirinko to gero ir pro mano striukės landas, akvarelininko krepšyje ir kišenėse. Grįžau užkopin, į palvę, tarsi koks pyragaitis apibarstytas cukraus pudra. Pabuvojus tokioje suirutėje, nesunku įsivaizduoti, kaip atrodė nerija devynioliktojo amžiaus pradžioje, kai buvo iškirstos čia kažkada vešėjusios girios – slenkančio smėlio kopos laidojo dar likusius medžius, pamario žvejų kaimus. Istorija pasakoja – Nidos pašto stoties valdytojas ir pašto trakto užeigos savininkas Georgas Dovydas Kuvertas (1787-1856) kiekvieną dieną matydamas vis augantį, virš savo ir kaimynų sodybų grėsmingai pakibusį smėlio kalną, ryžosi su juo pakovoti – ėmėsi jį apželdinti. Tai buvo ilgamečio darbo pradžia – bandymas vėl atkurti sunaikintus miškus! Sutramdytas smėlio didžiūnas – Urbo kalnas, dabar dar ir karūnuotas – jo galvą puošia Nidos švyturys. Vedamas tokių, knygose surankiotų prisiminimų, bet ką tik patyręs smėlio audrą, nutariau aplankyti G.D.Kuverto kapą esantį nedidelėse kapinaitėse prie senojo kelio vedančio į Nidą. Ties varteliais mane pasitiko raudonai ruda žvitri voveraitė. Kol buvojau kapinaitėse ji vis audė senų eglių šakose, lyg norėdama iš aukšto pažvelgti – ką čia piešiu.
 Vėjas nuo jūros nenurimo ir kitomis dienomis, atnešdamas šiapus Urbo, marių padangėn, debesų virtines. Visą savaitę plūdo debesys, betapydamas juos rymojau – kokie jie žodingi! Atrodo visų gyvių savybes surinkę – apie debesis sakoma: jie slenka, skrenda, bėga, šliaužia, plaukia, kybo, grūmoja, jie užgulė padangę, užklojo horizontą. Televizijos orų žinovės kartais pamini ir debesų formas – plunksniniai, kamuoliniai, bet mes patys kiek visokių esame regėję – būna, jie verčiasi kalnais, ar plūduriuoja žydrynėje lyg siuvinėtos nosinaitės, kartais laigo padange dryžuotais zebrais, ar krato vingrias liūtų garbanas. Vasarą, kai debesų fantazija įsisiautėja, tik pasižvalgyk - ką nori jų grūstyje pamatysi: Heraklį ir Kentaurą,  viduramžių pilis ir riterius ant žirgų. Gal debesys sukuria ir naujųjų laikų herojus – bet, kiekvienas regime savus.
 Tapydamas stebiu tolumas - debesys turi dar ir spalvą!  Kartais nežemiškai balti, tamsiai mėlyni būna ir beveik juodi, pilki, vakarėjant pasipila violetiniai, rausvi, saulės nuauksinti,  o jau prietemoje – tarsi apsvilę. Plūduriuodami virš marių debesys žvalgosi žemyn, stebi savo atvaizdus plačiame vandens veidrodyje – net vėjo pašiauštos bangelės pagauna jų atspindžius.
 Vieną dieną stebėjau, kaip marias prarijo lietus – debesys, gurvuoliais persivertę per Urbo kalną tirpo, virto migla, leidosi šuorais žemyn, susiliedami su mariomis. Tą kartą lietus manęs nepasiekė, bet archyve saugau ir marių dulksnos nuplautą akvarelę.
 Nuo Parnidžio kopos, kaip nuo kokio Olimpo kalno Graikijoje, kur kažkada rinkdavosi senieji dievai ir deivės, skleidžiasi įstabiausi nerijos reginiai – dešinėje, jūros begalybė švytinti sidabru, matai – tarp baltuojančių  bangų keterų žiojasi vėjo atvertos tamsios vandenų gelmės – ieškai, gal kur sušvis gintaro pilies griuvėsiai? Kairėje, žalsvose mariose pakėlę bures plaukia debesų kurėnai – juose, gal gabenami Lietuvon ateities pažadai? Tarp jūros ir marių, nerijos tolumose, plyti kalnapušėmis banguojančios kopos, šalia jų plyti išpustyto smėlio lomos, jos – vienur pašiurpusios viksvų sąžalynais, kitur plikos, skalaujamos skersvėjų. Kažkodėl neramu – gal nepratę esame taip akivaizdžiai susidurti su gamtos didybe, atsisveikiname, leidžiamės nuo kalno, kur mūsų laukia automobiliai, grąžinsiantys mus į įprastą kasdienybę.K.K.Šiaulytis. G.D.Kuverto kapas. 2019. Akvarelė. 30x40

K.K.Šiaulytis. Nidos žvejo etnografinėje sodyboje. 2019. Akvarelė. 30x40

K.K.Šiaulytis. Lietus skandina marias. 2019. Akvarelė. 29,7x42

K.K.Šiaulytis. Pokalbis su Nidos varnomis. 2019. Akvarelė. 24x32

K.K.Šiaulytis. Žvilgsnis į Kuršių marias nuo Parnidžio. 2019. Akvarelė. 30,5x45,5

K.K.Šiaulytis. Baltijos jūra nuo Parnidžio kopos. 2019. Akvarelė. 30,5x45,5

2019 m. spalio 10 d., ketvirtadienis

Vilniaus Jaunimo teatre - "Balkonas"

K.K.Šiaulytis. Režisierius Eric Lacascade ir asistentė. 2019. Škicas

Vilniaus Jaunimo teatre - "Balkonas"


Premjera įvyko 2019 10 02
Režisierius Eric Lacascade

Žiūrovai į spektaklį įleidžiami nuo 18 metų.
Tie kam daugiau - gali penketą valandų mėgautis puikių aktorių vaidyba.
Programoje rašoma - "Spektaklis rodomas "Jaunimo teatro" erdvėse", 
tikrai - spektaklio metu, žiūrovams lydimiems raudonplaukių - žaliaplaukių aktorių
tenka kurį laiką pasivaikščioti stačių laiptų labirintais.
Kelionės baigiasi vis tuo pačiu - patenkama į viešnamį.
Po kelių valandų, žiūrovai gali pailsėti prabangiuose krėsluose pagrindinėje salėje,
tačiau šūviai už lango, maištininkai, neleidžia ramiai snūduriuoti. 
Spektaklio reginiai, dramaturgija, aktorių darbas, režisieriaus suregztos pinklės
tiesiog traukia nenurimti, diskutuoti -
tad būkite paruošę namuose vyno taures -
 pasibaigus spektakliui  visos kavinės jau uždarytos...

Kadangi spektaklio metu fotografuoti draudžiama - škicavau.

K.K.Š.
2019 10 10
daugiau informacijos apie spektaklį rasite čia -


Aktoriai
Kristina Andrejauskaitė, Tauras Čižas, Arnas Danusas, Matas Dirginčius, Dainius Gavenonis, Giedrė Giedraitytė, Motiejus Ivanauskas, Emilija Jaujininkaitė, Ina Kartašova, Karolis Kasperavičius, Danutė Kuodytė, Martynas Nedzinskas, Kamilė Petruškevičiūtė, Arūnas Sakalauskas, Gediminas Storpirštis, Simonas Storpirštis, Dovilė Šilkaitytė, Adelė Šuminskaitė, Monika Vaičiulytė, Benita Vasauskaitė.


7 meno dienos -

internetinis kultūros dienraštis ir spausdintas kultūros savaitraštis
paskelbė išsamų
Daivos Šabasevičienės
straipsnį apie spektaklį.


K.K.Šiaulytis. Orgija - skambus žodis. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Interviu. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Dabartis. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Škicavau beveik tamsoje. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Svajotoja. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Atgailauja. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Visada su šypsena. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Apkaltinta. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Teisėja. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Monologas. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Paskendusi savyje. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Mes esame! 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Poilsis. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Didžiojoje Scenoje. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Generolas - arklys. 2019. Škicas