Vakaras

Vakaras

2018 m. balandžio 23 d., pirmadienis

Vilniečių Nuotykiai Šiauliuose, LAIPTŲ galerijoje

K.K.Šiaulytis. Janina Ališauskienė. 2018. Škicas. 21x14,8

Vilniečių Nuotykiai Šiauliuose,
LAIPTŲ galerijoje


Penktadienį (2018 04 20),
Septyni Vilniaus dailininkai (tarp mūsų buvo ir menotyrininkė)
 LDS mikroautobusu pasiekėme Šiaulius, kur dalyvavome visoje Lietuvoje 
žinomos galerijos LAIPTAI gimtadienio šventėje (jau 26!).
Sausakimšoje Galerijos koncertų salėje radome septynias neužimtas kėdes, 
nes ant jų buvo lapeliai su užrašu "Rezervuota".
Taigi, galėjome patogiai ir džiugiai įsijungti į LAIPTŲ šventę.

***
Galerijos direktorė Janina Ališauskienė susirinkusiems
 priminė šios kultūros įstaigos
nueito kelio gaires - pasirodo, vien dailės parodų surengta 688!!!
Dar daugybė kitų renginių - koncertų, poezijos vakarų, plenerų ir festivalių!
Nepabodo klausytis ir sveikintojų kalbų - 
tikrų padėkų už laiptiečių šiauliečiams skirtus darbus.
Mes, vilniečiai, tylėjome, bet kiekvienas mintyse skaičiavom 
kiek parodų buvome pakviesti čia surengti,
kokiuose pleneruose dalyvavome (mano buvo dvi personalinės,
 keliolika daugiaautorinių, bent penki plenerai ir kt.),
kiekvienas prisiminėme ir kokių puikių draugų čia įgijome, bei,
 neužmirštamus jų dirbtuvėse praleistus vakarus ir popietes...

***
Ir šis vakaras buvo puikus!
Scenoje sveikinimus šoko Šiaulių dramos teatro aktoriai,
 performanso mimų grupė perkėlė mus į fantastinių pojūčių lauką,
džiazo grupė blaškė mus nuo Kalifornijos iki Paryžiaus ir Naisių...
Gimtadienio tortas buvo teniso stalo dydžio,
tad atsisveikinti nesinorėjo, 
Vilnių pasiekėme sėkmingai...

***
Publikuoju keliolika škicų pagautų LAIPTŲ gimtadienio vakare...

K.K.Š.
2018 04 24

K.K.Šiaulytis. Gimtadienio vakaras LAIPTŲ Galerijoje.
 2018. Konvoliutas, škicai. 42x29,7

K.K.Šiaulytis. Galeriją sveikina Seimo narys Stasys Tumėnas. 
2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Stasys Tumėnas. 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Laiptams linkėjimus šoka
 Šiaulių dramos teatro aktoriai. 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Aktorius Juozas Bindokas. 
2018. Škicas. 21x14,8

K.K.Šiaulytis. Džiazo grupė - Dmitrij Golovanov
 ir Veronika Či Či. 2018. Škicas. 14,8 x 21

K.K.Šiaulytis. Linksmoji Veronika lyg pavasario lietus
 gaivino vakaro svečius. 2018. Šaržas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Janina Ališauskienė stebi mimų performansą
 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Saksofonisto improvizacijos. 2018. Škicas. 21x14,8

K.K.Šiaulytis. Audrius Jonaitis groja paveikslą.
 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Menotyrininkė Michalina Adomavičienė. 
2018. Škicas. 14,8x21

K.K.Šiaulytis. Sveikina Oksana Laurutytė. 2018. Škicas.  21x14,8

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Antanas Kantauskas.
 2018. Škicas.  21x14,8

 K.K.Šiaulytis. Daug geros nuotaikos. 2018. Škicas.  21x14,8

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą