Vakaras

Vakaras

2015 m. rugpjūčio 28 d., penktadienis

2015 m. rugpjūčio 23 d., sekmadienis

2015 m. rugpjūčio 20 d., ketvirtadienis

2015 m. rugpjūčio 15 d., šeštadienis

Išnyksiu kaip dūmas

K.K.Šiaulytis. Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo,
Ir niekas manęs neminės! (Maironis). 2015. DADA Atvirukas. 

2015 m. rugpjūčio 13 d., ketvirtadienis

Minijos krantai

K.K.Šiaulytis. Minijos krantai. 2015. DADA Atvirukas.
Poligrafinis atvirukas iš rinkinio "Žemaitija".
Išleido Varnių regioninio parko direkcija
2002.
Fotoportreto autorius Kęstutis Bingelis, Šiauliai

K.K.Šiaulytis. Minija ties Dyburių atodanga (Salantų RP). 
2002. Akvarelė. 29,7x42
V.Jocio kolekcijoje.


2015 m. rugpjūčio 12 d., trečiadienis

Triptikas "Puokštė Gerardui Bagdonavičiui"

K.K.Šiaulytis. Augalas 1. 2015. DADA Atvirukas
Triptikas "Puokštė Gerardui Bagdonavičiui"

K.K.Šiaulytis. Augalas 2. 2015. DADA Atvirukas

K.K.Šiaulytis. Augalas 3. 2015. DADA Atvirukas


2015 m. rugpjūčio 11 d., antradienis

Šiaulių Monmartro Respublikos pleneras (1)

K.K.Šiaulytis. Pelikso Bugailiškio sodo obelis, 
kurios vaisius dabar renka "Laiptų galerijos" svečiai.
 2015. Škicas. 21,4x14

K.K.Šiaulytis. Aktorius Juozas Bindokas -
 Gerardo Bagdonavičiaus asmenyje,
 Šiaulių Monmartro festivalio atidarymo erdvėje.
 2015. Škicas. 21,4x14

K.K.Šiaulytis. Monmartro Respublikos Prezidentė
 kartu su dailininkais ir šventės dalyviais gieda Respublikos himną.
 2015. Škicas. 21,4x14

Dailininkas Ričardas Zdanavičius

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Ričardas Zdanavičius. 
2015. DADA Atvirukas

Dailininkas Harry Vlamings (Olandija)

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Harry Vlamings (Olandija).
 2015. Škicas atviruke

K.K.Šiaulytis. Šiaulių Monmartro plenero dailininkas 
Harry Vlamings (Olandija).
 2015. Škicas atviruke

Tapytojas Sigitas Prancuitis

K.K.Šiaulytis. Du kartus tapytojas Sigitas Prancuitis.
 2015. Škicas atviruke.

2015 m. rugpjūčio 10 d., pirmadienis

Šiaulių Monmartro Respublikos pleneras (2). Atminimo lakštas

K.K.Šiaulytis. Atminimo lakštas "Čia vakarieniavo Monmartro liūtai".
2015. Kartonas, 14,5x20,9

Šis atminimo lakštas skirtas Šiaulių "Havanos" restorano
 Svečių salei, kur ne kartą vakarieniavo Monmartro plenero dailininkai.


Šiaulių Monmartro Respublikos pleneras (3). Vakaro serenados

K.K.Šiaulytis. "Vakaro serenados" su Lietuvos kameriniu orkestru.
 Solistas Liudas Mikalauskas. 2015. Škicas atviruke.
Piešta "Laiptų galerijos" salėje, iš balkono.
Daugiau - http://kestutis-galerija.blogspot.com/

K.K.Šiaulytis. "Vakaro serenados" su Lietuvos kameriniu orkestru.
 Solistė Raminta Vaicekauskaitė. 2015. Škicas atviruke.
Piešta "Laiptų galerijos" salėje, iš balkono.


K.K.Šiaulytis. "Vakaro serenados". 2015. Škicas atviruke.

K.K.Šiaulytis. "Vakaro serenados". 2015. Škicas atviruke.


K.K.Šiaulytis. "Vakaro serenados". 2015. Škicas atviruke.


K.K.Šiaulytis. "Vakaro serenados". 2015. Škicas atviruke.

K.K.Šiaulytis. "Vakaro serenados". 2015. Škicas atviruke.


Šiaulių Monmartro Respublikos pleneras (4)

K.K.Šiaulytis. Šiauliai. Kryžių kalno pranciškonas.
2015. Škicas atviruke.

K.K.Šiaulytis. Šiauliai. Kryžių kalno pranciškonas pasakoja dailininkams 
Pranciškonų vienuolyno istoriją.
2015. Škicas atviruke.

Šiaulių Monmartro Respublikos pleneras (5)

K.K.Šiaulytis. Monmartro Respublikos Prezidentė Janina
 įteikia piliečių pasus dailininkams - Šiaulių Monmartro dalyviams. 
2015. Škicas atviruke.

K.K.Šiaulytis. Monmartro Respublikos Kultūros ministras Ričardas. 
2015. Škicas atviruke.