Vakaras

Vakaras

2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis

VIRTUALI AKVARELIŲ PARODA. 2 DALIS: "LINKSMA KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄ"

 Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos jubiliejinis ženklas

Kazys Kęstutis Šiaulytis

Dailininko pasivaikščiojimai po Vilnių, pasižvalgymai Lietuvoje

LINKSMA KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄ

 Prieš savaitę šešioliktasis „LIETUVOS AIDO“ puslapis pakvietė jus, savo skaitytojus, aplankyti virtualią akvarelės parodą  „Kelionė į Žemaitiją“, o šiandien atidarau antrąją šios parodos ekspoziciją, tarsi kitą menamų parodų rūmų salę. Jūsų laukiu čia - „K.K.Šiaulytis. GALERIJA“. Adresas:

http://kestutis-galerija.blogspot.com/

 „Tavo paroda – mūsų nerimo ledlaužis!“ – interneto visatoje šūktelėjo Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Alvydas Strička. Įsivaizduoju, kaip jis, šiais, karantino laikais pasiilgo kalvomis banguojančio krašto – juk beveik jūreivis, kilęs iš Palangos. Ačiū, Alvydai, už tokią turiningą mano darbų apžvalgą – plaukiam kartu Lokdauno laužyti!

  2019-aisiais Lietuva minėjo Žemaitijos 800 metų jubiliejų, bet visi suprantam, kad šis kraštas turi žymiai ilgesnę biografiją. Ir čia kažkada mamutai žolę rupšnojo, o jų išbarstytus kaulus surinkęs Dionizas Poška, tūkstantmečiame Baublyje eksponavo... Pro Papilę bėgančios Ventos slėnyje randami bestuburiai moliuskai amonitai rodo, kad net pasaulinis tvanas Žemaitijos neaplenkė. Tuomet, gal tik Medvėgalio kalnas į salą pavirtęs, probočių meškoms prieglaudą teikė. Dar, tos šalies vidurį yra miestelis vardu Pavandenė, matyt kažkada jūrų uostu buvęs?  Netoli Laukuvos tyvuliuoja Paršežeris – pasakojama, jog jį žiloje senovėje šernai išrausę, o Vėžaičiuose, manding, vėžiai žiemodavo? Bet ar visas Žemaitijos paslaptis perprasi, gal jas tik akvarelių sūkuriuose įžvelgsi?

 Audringais 1989 metais Telšiuose įkurta Žemaičių kultūros draugija ir jos skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Joniškyje, Kelmėje, Plungėje, Mažeikiuose, Šilalėje, Tauragėje... Pritrūksiu klaviatūroje spaudos ženklų, jei toliau tuos miestus vardinsiu... Bepigu žemaičiams Žemaitijoje – nuolat savo kultūroje verda, o štai mes, vilniečiai, kauniečiai, jei norim gimta kalba pasirokouti, turim skambinti Skoudan. Bet labiausiai pasiilgstame žemaitiško humoro – tada susimetam „ant transporto“ ir lekiam savos žemės lankyti. Kauniečiai užima dešinę samdyto autobuso pusę, vilniečiai – kairę. Tik pervažiavus Nevėžį – kaip namuose pasijuntam. Tada laikyk ausis atvėpęs – kožnas savo istoriją pasakoja! Sako, žemaičiai mąslūs, lėto būdo – gal todėl, kad nuolat juokauja, o jų sakytinis humoras subtilus, tad tenka ilgai galvoti, kol pagauni mintį...

 Kartą, Žemaičių talkoje prie Vembūtų piliakalnio to nuotykio organizatoriams pasakiau – jūs plušėkite, o aš paišaliosiu talkininkų portretus! Tą dieną ir aš pasiekiau savo darbštumo rekordą – atvirukų formate „įamžinau“ per du šimtus talkininkų, portretėlius dovanojau pozavusiems.

 Pieštų žemaičių rasite bežioplinėjančių ir mano virtualioje parodoje!

Žinia apie virtualią parodą skelbiama laikraštyje 

„LIETUVOS AIDAS“. Rasite ir „LA“ internetinėje galerijoje –

 http://aidas.lt/lt/kultura-menas/article/25095-02-26-linksma-kelione-i-

zemaitija?fbclid=IwAR0xXk0nl_j4eRQtm49cOMwsr

1uUbH1MVm_hANHbJ4dGVBU1qBOxiYKDrNE

Muziejininkas, ilgametis Žemaičių kultūros draugijos
 pirmininkas Stasys Kasparavičius

K.K.Šiaulytis. Ant kalvos prie Paršežerio.
 Horizonte - Medvėgalio gūbrys ir Aukštagirė.
2001. Akvarelė. 29,7x42. 300 €

Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos 
pirmininkas Alvydas Strička

K.K.Šiaulytis. Senasis Žemaičių plentas.
 Čia subėga keliai nuo Medvėgalio, Kaltinėnų, Bytlaukio. 
2007. Akvarelė. 29,7x42.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.


 Istorikas, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos
 tarybos pirmininkas Virginijus Jocys

K.K.Šiaulytis. Medvėgalis žvelgiant nuo Alkos kalno. 
2018. Akvarelė. 29,7x42.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

Šventės smuikininkas

K.K.Šiaulytis. Vakaras prie Paršežerio.
 2018. Akvarelė. 29,7x42. R. ir V. Jocių kolekcija

K.K.Šiaulytis.  Žemaičių auto magistralės aukščiausioji vieta.
 2007. Akvarelė. 24x32. 100 €

K.K.Šiaulytis.  Virvytės tvenkinys Biržuvėnuose.
 2018. Akvarelė. 29,7x42. 100 €

Parodos atidaryme skamba
 Virtuali muzika

Koncertuoja vilnietis žemaitis iš Kvėdarnos, 
dailininkas, menotyrininkas Liudas Pocius. 


K.K.Šiaulytis. Baltijos jūra ties Birutės kalnu.
 2004. Akvarelė. 42x29,7.  400 €

K.K.Šiaulytis. Lakūno Stasio Girėno tėviškės sodyba Vytogaloje.
 2018. Akvarelė. 29,7x42.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

K.K.Šiaulytis. Seredžius. Palemono kalnas.
 2002. Akvarelė. 29,7x42.  200 €

K.K.Šiaulytis. Donizo Poškos Baublys.
 2006. Akvarelė. 42x29,7.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

Menotyrininka, žurnalistas Albertas Vaidila 
žvalgosi po parodą.
"Antroji virtuali akvarelių paroda, praturtinta
 kultūros atstovų, menininkų škicais vėlgi patraukia
 Žemaitijos vaizdais, nuotaikingais ir įtikinamais škicais.
 Įdomios portretuojamųjų charakteristikos pabrėžtos
 ne tik anatominiais ypatumais, bet ir pažymėtos
 intelektualumo žyme bei santūria šypsenėle, 
būdinga linksmo būdo žmonėms"

K.K.Šiaulytis. Rubinavo piliakalnis (Šarūnkalnis)
 Lokystos upelio vingyje.

 Horizonte - Šilalė. 2018. Akvarelė. 29,7x42.

 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.


K.K.Šiaulytis. Uosiai prie kelio į Kaltinėnus.
 2007. Akvarelė. 42x29,7. 150 €

K.K.Šiaulytis. Didkiemis. Šv. Angelų Sargų bažnyčia.
 2018. Akvarelė. 29,7x42.
 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

K.K.Šiaulytis. Jūros upės patvanka ties Didkiemiu. 
 2018. Akvarelė. 29,7x42. 150 €

Šiaulių universiteto profesorius,
 akvarelininkas Antanas Visockis.
Profesorius kažkada mane mokė akvarelės meno paslapčių,
 tad pakviečiau jį aplankyti šią parodą.

K.K.Šiaulytis. Prisikėlimo kryžius. Kaltinėnai.
Panoramoje - Akmenos upės slėnis,
 senasis Žemaičių plentas. 2007.  Akvarelė. 29,7x42.
 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

K.K.Šiaulytis. Bilionių piliakalnis. 
2018. Akvarelė. 42x29,7.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

 K.K.Šiaulytis. Archeologų talkininkai. 
2018. Akvarelinis škicas. 24x32. 50 €

Mano parodą aplankė būrelis
 žemaičių dailininkų.
Kaip įdėmiai jie apžiūrinėja akvareles!

Kolekcininkas, meno žinovas, 
literatas Ričardas Jakutis - subtilus žmogus!

Grafikas, meno albumų leidėjas,
 fotografas Rimantas Dichavičius mato kiaurai

Tapytojas Saulius Kruopis - atlaidus meno kritikas

Grafikas, dizaineris, fotografas
 Vilmantas Dambrauskas mielai diskutuoja 
meno klausimais.

Skulptorius Kazys Bimba
 ir akvarelėse ieško monumentalumo...

Skulptorius Alvydas Paškauskas žvelgia iš tolo.

K.K.Šiaulytis. Paršežeris, žvelgiant nuo Burbiškių piliakalnio
 link Laukuvos. 2001. Akvarelė. 24x32. 300 €

K.K.Šiaulytis. Geležinė lapė.
 Šiauliai. 2013. Akvarelė. 24x32. 200 €

Dailininkė akvarelininkė Vija Tarabildienė
 apsilankiusi šioje parodoje vasario 28 d. 16 val. tapo
 400-ąja parodos žiūrove!
Jai bus įteiktas prizas - atvirukų rinkinys "Žemaitija".

Atvirukų rinkinys "Žemaitija" išleistas 2002 metais
 jau tapo filokartine retenybe.
Leidėjas - Varnių regioninis parkas. Tiražas 2000 egz.

K.K.Šiaulytis. Biržuvėnų dvaro malūnas. 
2018. Akvarelė. 29,7x42.
 V. ir V.Jackevičių šeimos kolekcija.

K.K.Šiaulytis. Seni medžiai Biržuvėnų dvaro parke. 
2018. Akvarelė. 42x29,7. 200 €

Šiame akvarelės škice - garsus Lietuvos dailininkas, 
žemaitis Anicetas Jonutis.

K.K.Šiaulytis. Platelių ežero vasara. 
2006. Akvarelė. 29,7x42.  200 €

K.K.Šiaulytis. Tado Blindos brasta Virvytės upėje,
 ties Kinčiulių kaimu.
2019. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Šatrijos kalnas žvelgiant iš Luokės. 
2018. Akvarelė. 29,7x42.
Sofijos Gedminienės kolekcija

2021 m. vasario 19 d., penktadienis

VIRTUALI AKVARELĖS PARODA "KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄ"

Kazys Kęstutis Šiaulytis

Dailininko pasivaikščiojimai po Vilnių,

 pasižvalgymai Lietuvoje 

 Mieli „LIETUVOS AIDO“ skaitytojai, kviečiu jus visus apsilankyti virtualioje akvarelės parodoje „Kelionė į Žemaitiją“. Šis laikraščio puslapis yra tarsi vartai, internautų kalba tariant – portalas, į ekspoziciją, o pačios akvarelės jūsų laukia mano internetinėje platformoje-bloge: „K.K.Šiaulytis. GALERIJA“. Adresas:

Parodos atidarymas šeštadienį, 2021 02 20, 12 val. Prisijunkite ir mano FB!

 Visos, jų bus keliasdešimt, parodoje eksponuojamos akvarelės sukurtos plenere, žvelgiant „akis į akį“ su Žemaitija. Jau kryžiuočiai savo ataskaitose apie žygius po „Samogitiją“ skundėsi, jog tai, klaidus, sunkiai raiteliams ir pėstiems įveikiamas kraštas. Prabėgus septyneriems šimtams metų, dailininkui, ieškančiam autentiškų kraštovaizdžių, irgi, kaip tiems viduramžių riteriams, tenka įveikti ne tik bekelę, žolynus iki juosmens, minkyti pelkynus, kabarotis į stačius piliakalnius, bet ir kęsti alkį, troškulį – ne iš kiekvienos balos atsigersi...

 Kad žiūrovams būtų įdomiau, parodai atrinkau visą pluoštą darbų sukurtų ekstremaliomis sąlygomis. Apie tai – komentaruose parodos ekspozicijoje. Šiame puslapyje publikuojama humorografija-autošaržas „Akvarelininko nuotykiai peizaže“ praskleidžia uždangą į nelengvą plenerinės kūrybos kasdienybę.

K.K.Šiaulytis. Akvarelininko nuotykiai peizaže. 2011. Humorografija

 Parodą pradedu akvarele „Tverai, žvelgiant nuo vieškelio į Žarėnus“. Tverai – viena senosios Žemaitijos sostinių. Miestelin iš visų keturių pasaulio dalių subėgantys keliai: vakarinis – Rietavo, pietinis – Laukuvos, rytinis – Varnių, pradėti minti ne vėliau kaip tryliktame amžiuje, kada tų gyvenviečių vardai jau paminėti rašytiniuose šaltiniuose. O šiauriniu vieškeliu, kurio atšlaitėje aš buvau įsitaisęs, į Žarėnus kažkada vežimu dardėjo pats Palangos Juzė! Ne vienoje šio keliautojo aplankytoje aukštumoje ir aš esu pabuvojęs, kartu su juo veizėjęs nuo kalnų kaip renkas gūdūs tolių debesys, tvenkias rūkai pabaliuose, gaudęs akimis laigančius blezdingų būrius!

 Tveruose pradedu akvarelių kelionę – toliau, paupiais, pamiškėm, pro Janapolę, Luokę, Akmenę, Skaudvilę, Endriejavą, Gargždus, Plungę – gal nepasiklysite.  Kad vizitas parodoje neprailgtų, kad nesijaustumėte vieniši klaidžiojantys po Žemaitiją, į ekspoziciją pakviečiau ir pačių žemaičių, bet apie tai, tęsinyje kitame „LIETUVOS AIDO“ numeryje.


K.K.Šiaulytis. Prie tvenkinio Plungės parke. 
2011. Akvarelė. 29.7x42. 200 €.

K.K.Šiaulytis.  Seredžius. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
 bokštai. 2002. Akvarelė. 29,7x42. 200 

K.K.Šiaulytis.  Plateliai. Miestelio centre.
 2006. Akvarelė. 29,7x42. 150 

K.K.Šiaulytis. Vasaros saulė Tverų bažnyčios šventoriuje.
 2005. Akvarelė. 29,7x42. 200 

K.K.Šiaulytis. Virvyčios upė ties Luoke.
 2017. Akvarelė. 29,7x42. 200 

Žinia apie virtualią parodą skelbiama laikraštyje „LIETUVOS AIDAS“

. Rasite ir „LA“ internetinėje galerijoje – 

http://aidas.lt/lt/kultura-menas/article/25068-02-19

-dailininko-pasivaiksciojimai

-po-vilniu-pasizvalgymai-lietuvoje?fbclid=IwAR2PYuB1uLbpg6Dk68er

GC_edtVqAjLbpq_3EiZELM6Osqb3tXNbB2aQRxo


VIRTUALI AKVARELĖS PARODA
 "KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄ"


K.K.Šiaulytis. Tverai, žvelgiant nuo vieškelio į Žarėnus.
 2011. Akvarelė. 29,7x42. 200 

K.K.Šiaulytis. Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
 šventoriaus „Klebonijos“ varteliai. 2005. Akvarelė. 42x32. 300 

K.K.Šiaulytis. Tverai. Aitros tvenkinys ties senuoju malūnu.
 2011. Akvarelė. 29,7x42. 200 

K.K.Šiaulytis. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia Janapolėje.
 Telšių rajonas. 2019.  Akvarelė. 29,7x42. 300 €

Menotyrininkas, žurnalistas, subtilus meno
 vertintojas Abertas Vaidila žvalgosi po parodą:
"Didelė, graži Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių
 demonstracija Žemaitijos tematika. Darbams būdinga
 turtinga šio krašto vaizdingumo pajauta - spalvų paletė,
 stilistiniais peizažo interpretavimo ypatumais, 
kūrybiniais ieškojimais ir atradimais. 
Sveikinu ir linkiu tolesnės sėkmės."

K.K.Šiaulytis. Virvytės vingis Biržuvėnų dvaro
 sodybos parke. 2018.  Akvarelė. 29,7x42. 300 €

K.K.Šiaulytis. Luokės Visų Šventųjų bažnyčia. 
2018. Akvarelė. 29,7x42. Sofijos Gedminienės kolekcija.

K.K.Šiaulytis. Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 
šventoriaus vasara. 2005. Akvarelė. 29,7x42. 400 €

K.K.Šiaulytis. Rietavas žvelgiant iš kunigaikščių Oginskių 
dvaro parko. 2011. Akvarelė. 29,7x42. 300 €

K.K.Šiaulytis. Rietavas. Kunigaikščių Oginskių dvaro 
sodybos parke. 2011. Akvarelė. 42x 29,7. 400 €

K.K.Šiaulytis. Rietavas. Fontanas miesto parke.
 2006. Akvarelinis etiudas. 28x34. 150 €

Vizualinis nuotykis
Fontano saloje perėjo kelios didžiosios antys,
 bet jaunikliai šią saugią prieglaudą galės palikti
 tik kai išmoks skraidyti - fontano sienos labai aukštos.

K.K.Šiaulytis. Baltoji karčiama prie senojo Žemaičių plento,
 tarp Endriejavo ir Rietavo.. 2009. Akvarelė. 29,7x42. 400 €

K.K.Šiaulytis. Endriejavas. Kapstato ežeras žvelgiant nuo
 Būgno kalno. 2004. Akvarelinis etiudas. 24x32. 100 €

K.K.Šiaulytis. Endriejavas. Kapstato ežeras ties 
Dievupio įlanka. 2004. Akvarelė. 42x29,7. 200 €

K.K.Šiaulytis. Laukuva. Bažnyčios šventoriaus
 "Klebonijos" varteliai.  2005. Akvarelė, 24x32.

K.K.Šiaulytis. Skuburlės kalnas. Pagrybio piliakalnis,
 Šilalės savivaldybė. 2007. Akvarelė. 42x29,7. 
Jurgitos Viršilienės kolekcija.

K.K.Šiaulytis. Senas sodas Upynoje. Šilalės savivaldybė.
 2009. Akvarelinis etiudas. 29,7x42. 150 €

K.K.Šiaulytis. Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia. 
Šilalės savivaldybė. 2018. Akvarelė. 29,7x42. 

Nuo Jūros upės tilto atsiveria gan įdomus miestelio motyvas.
Įsikūriau ant aukštos prieštiltės sankasos,
 jau apmečiau peizažo kontūrus, bet nelauktai pradėjo dulksnoti
 lyg ką tik iš upės pakilęs lietus. Tačiau, šį kartą mane lydėjo puikūs draugai.
Kelionės bendražygis Virginijus išskleidė skėtį, tad ir smarkiai
 pradėjus lyti sugebėjau pabaigti akvarelę.
Tiesa, skėtis dengė tik dažus ir popierių, o mes visi likome 
Jūros vandenų skalbiami.

K.K.Šiaulytis. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo 
koplyčia. 2002. Akvarelė. 29,7x42. 

K.K.Šiaulytis. Dubysa ties Seredžiumi.
 2002. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Vilkija. Sausmedis Juškų muziejaus sodyboje.
 2006. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Minijos upė Gargžduose, žvilgsnis nuo
 Žemaičių plento tilto. 2004. Akvarelė. 24x32. 

Akvarelėje atrodo pavyko perteikti ir tos, spalio 19 dienos,
ryto šaltį. Tapiau albumą pasidėjęs 
ant tilto turėklų, už nugaros karts nuo karto tiltu 
spraudėsi automobiliai - bet tiesiog švytintis
 Gargždų parko kalnas, rudeniškai sustingusi upė,
 sustabdė mane čia pasilikti ilgiau.

K.K.Šiaulytis. Gargždai. Kapinių vartai.
 2006. Akvarelė. 29,7x42. 400 €

K.K.Šiaulytis. Minija ties Abakų Lurdu, už Kretingalės.
 2002. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Akmenė prie Dabikinės upės.
 2009. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Auksiniai vakaro gluosniai 
Ventos slėnyje ties Papile. 2002. Akvarelė. 29,7x42. 400 €

Vizualinis nuotykis

Visą savaitę tyrinėjau Papilės Ventos slėnį.
 Bet tą vakarą buvau tiesiog užburtas reginiu -
 plačioje pievoje tarsi pasakų pilis švytėjo gluosnių kupeta.
 Neskubėjau tapyti, netrukus visa ką apgaubė vakaro prieblanda. 
 Staiga, lyg iš žolynų šešėlių išdygo nuostabi mergina.
Palengva, tarsi plaukdama per sutemas, 
ji artėjo prie manęs. Pagalvojau,
 gal domisi ką čia veikia prašalaitis?
Bet, aplenkusi mane, ji užkalbino peizaže besiganančią
 karvę, o man  tik metė apgailestaujantį žvilgsnį:
 deja, turiu perkelti Margę
 į kitą vietą, tikiuosi, ją jau nupiešei?