Vakaras

Vakaras

2018 m. gruodžio 31 d., pirmadienis

Atvirukai "Su Naujaisiais Metais!" - socialistinėje Lietuvoje

Naujametinis atvirukas. Dailininkė N.Jatulytė. 
Valst. politinės ir mokslinės lit. leidykla. Chromolitografija.
1955 m. Tiražas 20 000. Kaina 20 kap. (senuoju kursu)

Atvirukai "Su Naujaisiais Metais!"
 - socialistinėje Lietuvoje


Šiame atvirukų rinkinyje publikuoju SSSR epochoje, 
Lietuvoje sukurtus ir per prekybos tinklus platintus Naujametinius atvirukus.
Beveik visus čia matomų  darbų autorius pažįstu asmeniškai,
tame laikmetyje ir aš nemažai spaudos grafikos darbų
 esu paskelbęs respublikinėje spaudoje.
Straipsnyje "Sojūzo epochos atvirukai"  keliais sakiniais aptariau
 atvirukų leidybą SSSR. Perkeliu penketą straipsnio eilučių į šią publikaciją:
"Atvirukų leidyba klestėjo ir Sojūzo respublikose.
Daugelyje jų, atvirukai kuriami pasižvalgant į Maskvos leidėjus.
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje - siekiama puoselėti savas
 atvirukų tradicijas, vizualikoje vyravo minimalistinis stilius, 
plakatiškumas, paisoma net pasaulinių spaudos dizaino madų."
Peržvelgus, palyginus to meto lietuviškus ir Rusijoje leistus atvirukus
nesunku pastebėti akivaizdžius skirtumus.
Mūsų atvirukų vizualinis turinys ramesnis, romantiškas, šeimyniškas. 
Gal todėl, Lietuvoje visi mieliau pirko vietinius atvirukus, nors teko konkuruoti su
  "maskviškiais", kurie spausdinti ant geresnio popieriaus,  spalvingesni,
jų turinys įvairesnis, plataus užmojo.
Lietuviškų šventinių atvirukų tiražai buvo gan dideli. 
Tarp čia publikuotų,
 rekordinis, dailininkės Birutės Cvirkienės, - tiražas 384 tūkstančiai!
Kalėdiniai atvirukai to meto Lietuvoje  nebuvo spausdinami, tačiau leidėjai,
šią problemą sprendė taip - ant kai kurių atvirukų skelbė sutrumpintą įrašą:
"Sveiki sulaukę", siuntėjai galėjo patys
 papildyti užrašą, pridurdami  - "Šventų Kalėdų".
K.K.Š.
2018 12 31

Naujametinis atvirukas. "Sveiki, naujieji metai!". Dailininkė I.Bindler. 
Valst.politinės ir mokslinės literatūros leidykla. 1958. Tiražas 15 000.

Naujametinis atvirukas. 
Valst. politinės ir mokslinės literatūros leidykla. 1960. Tiražas 21 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkas K.Dockus. Šriftas E.Nazaraitės
Leidykla "Mintis". 1982 m. Tiražas 200 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkas J.Gudmonas.
Leidykla "Mintis". 1966 m. Tiražas 30 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkė J.Stauskaitė-Bičiūnienė.
Leidykla "Mintis". 1977 m. Tiražas 120 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkas K.Ramonas.
Leidykla "Mintis". 1966 m. Tiražas 150 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkė Taida Balčiūnienė
Leidykla "Mintis". Tiražas 100 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkė B.Cvirkienė.
Leidykla "Mintis". 1970 m. Tiražas 200 000.

Naujametinis atvirukas. Autorius A.Sutkus
Leidykla "Mintis". 1965 m. Tiražas 50 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkė B.Cvirkienė.
Leidykla "Mintis". 1980 m. Tiražas 300 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkas Leonardas Gutauskas.
Leidykla "Mintis". Atvirukas išsiųstas 1981 m. Tiražas 128 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkas K.Kasperavičius.
Leidykla "Mintis". 1985 m. Tiražas 300 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkė B.Cvirkienė.
Leidykla "Mintis". 1980 m. Tiražas 384 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkas H.Vaigauskas.
Leidykla "Mintis". 1988 m. Tiražas 150 000.

Naujametinis atvirukas. Dailininkė T.Balčiūnaitė.
Leidykla "Mintis". 1985 m. Tiražas 20 000.
***
Šis Taidos Balčiūnaitės atvirukas, sukurtas dar "brandaus socializmo" laikais,
 tarsi išpranašavo ateitį - Lietuvos Vyčio pasirodymą politiniame horizonte. 
Tai įvyko po trejų metų - 1988-aisiais, Sąjūdžio metais.

2018 m. gruodžio 30 d., sekmadienis

Sojūzo epochos atvirukai

Paštininkė. Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkė N.Vatolina. 1955 m. Tiražas 3 000 000

Sojūzo epochos atvirukai


Spėju, daugeliui skaitančių šį tekstą,
 SSSR epocha pažįstama ne iš istorijos vadovėlių.
 Tame laikmetyje socialistinė - komunistinė ideologija 
reiškė pretenzijas dominuoti visoje informacinėje - komunikacinėje erdvėje.
Nė mažiausias, pašto ženklo dydžio lapelis, nei koks bilietėlis, negalėjo būti 
atspausdintas ir platinamas be Glavlito - spaudos cenzorių patvirtinimo.
Įkyri ideologinė receptūra, ypač gadino didžiųjų dienraščių meniu,
 televizijos ir radijo programas.
Atvirukų leidyba neturėjo išskirtinių sąlygų, to meto ideologija diktavo
atvirukų temas, vizualinį turinį. Tačiau, bėgant metams, sveikinimo atvirukams 
skirtiems Naujiesiems metams, Tarptautinei moters dienai,
 matyt buvo padarytos "nuolaidos" - raudonų vėliavų, 
pjautuvų, kūjų - plaktukų juose beveik nebeliko.
Atvirukų medija buvo labai populiari Rusijos imperijos laikais,
 tad ir Sojūzo epochoje jų leidyba SSSR klestėjo.
Rusijos federacijoje, Maskvoje, Leningrade spausdinamų
 sveikinimo atvirukų tiražai buvo milžiniški - atskiras atvirukas, platinamas 
visoje šalyje, turėjo ir 5 -15 milijonų tiražą.
Atvirukai kainavo palyginti nedaug, 1- 3 kapeikas, tad per populiariausias
 šventes viena šeima artimiesiems ir draugams, pažįstamiems ir
 "reikalingiems" žmonėms, išsiųsdavo 50 ar daugiau sveikinimo atvirukų.
***
Naujųjų Metų šventė SSSR tapo vienintele visuotinai pripažinta švente, joje, 
neakivaizdiniu būdu, buvo integruotos tuomet
valdžios nepageidaujamos Šv. Kalėdos ir joms tradiciškai priklausantys atributai
 - Kalėdų Senelį pakeitė Senis Šaltis, Angelus - Snieguolės,
 vietoj kryžmiškų žvaigždžių visur kabinamos ir piešiamos penkiakampės.
Kalėdų eglutė, kalėdinės dovanos, taip pat tapo Naujųjų Metų šventės dalimi.
Naujametinių atvirukų kasmet Sojūze spausdinta šimtai variantų,
 ir viso - matyt, kelių milijardų tiražu.
***
Rusijos federacijoje spausdinti atvirukai buvo platinami ir, taip 
vadinamose sąjunginėse respublikose. Šie atvirukai, savo laiku,
 buvo gana aukšto meninio lygio, išsiskyrė gera spauda.
Savita, realistinė, iliustratyvi, turtingos raiškos to meto atvirukų stilistika
 ir dabar vilioja filokartininkus.
Vilniaus Kolekcininkų klube ankstesnių metų SSSR Naujametinių 
atvirukų kainos prasideda nuo 2 eurų iki ... kuo senesnis
atvirukas, tuo brangesnis.Sovietmečio pabaigos atvirukai
 filokartininkų tarpe mažiau populiarūs, todėl pigūs - nuo 10 cnt.
***
Atvirukų leidyba klestėjo ir Sojūzo respublikose.
Daugelyje jų, atvirukai kuriami pasižvalgant į Maskvos leidėjus.
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje - siekiama puoselėti savas
 atvirukų tradicijas, vizualikoje vyravo minimalistinis stilius, 
plakatiškumas, paisoma net pasaulinių spaudos dizaino madų.

K.K.Š.
2018 12 30

 Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkė L.Rybčenkova. 1954 m. Tiražas 500 000.

 Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkė N.Sergejeva. 1955 m. Tiražas 500 000.

 Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkas E.N.Gundobin. 1954 m.

 Naujametinis atvirukas. SSSR. Leningradas.
 Dailininkai N.S.Stroganova, M.J.Aleksejev 1956 m. Tiražas 1 500 000.

 Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkas V.I.Talašenko. 1962 m. Tiražas 3 000 000.

Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkas D.I.Berezovskij. 1961 m. Tiražas 2 000 000.

Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkai S.G.Ciporin. G.V.Savickij 1962 m. 
 Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkas V.Ponomariov. 1969 m. 

 Naujametinis atvirukas. SSSR.
 Dailininkai A.Isakov, S.Gorliščev. 1987 m. Tiražas 15 000 000.

 Naujametinis atvirukas. Ukraina.
 Dailininkas I.B. Aleksandrovič. 1961 m. Tiražas 100 000.

 Naujametinis atvirukas. Estija.
 Dailininkas R.Tammets. 1976 m. Tiražas 6 000.

 Naujametinis atvirukas. Latvija.
 Dailininkas G. Kamradziuss. Tiražas 185 000.

 Naujametinis atvirukas. Latvija.
 Dailininkas I.Melngailis. 1962 m. Tiražas 50 000.

Naujametinis atvirukas. Lietuva. Dailininkas Antanas Kazakauskas.
Valstybinė grožinės literatūros leidykla. 1962 m.Tiražas 40 000. Kaina 2 kap.

2018 m. gruodžio 29 d., šeštadienis

Smetonos laikų Kalėdiniai ir Naujametiniai atvirukai

Sveikinimo atvirukas. Vokietija. Chromolitografija, lakas.
 Įspaudas ispanų kalba, auksu "Muchas Felicidades"
Papildomas įspaudas lietuviškai "Laimingų Naujų Metų"

Smetonos laikų Kalėdiniai 

ir Naujametiniai atvirukai


Sovietmečiu, gal konspiraciniais sumetimais, o gal, tiesiog dėl skambumo,
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis (1918-1940)
asmeninių pokalbių erdvėse buvo vadinamas "Smetonos laikai".
Šis terminas ypač gerai tiko atsimenant eilinius, gyvenimiškus įvykius, reikalus
be to, žinantiems, atstojo, nusakė ir paslėptus žodžius, prasmes - Prezidentas,
 Laisvė, Nepriklausomybė, Tauta, Valstybė.
Šmaikštuoliams, prezidento pavardė - Smetona,
 priminė ir buvusią žemės ūkio produkcijos gausą Nepriklausomoje Lietuvoje.
***
 Asmeniniuose archyvuose saugomi iš draugų, giminių
 Smetonos laikais gauti atvirukai, sveikinimai, prailgusioje grubioje, militaristinėje
 sovietmečio realybėje buvo tarsi maži langeliai į jaukią, saugią praeitį. 
Tie atvirukai, ilgainiui tapo šeimų relikvijomis, iki šiol,
 kartu su asmeninių nuotraukų albumais, perduodami vaikams ir vaikaičiams.
***
Tarpukario Lietuvoje, kaip ir dabar, didžioji dalis sveikinimo atvirukų
 buvo sukuriami ir spausdinami užsienyje,
 papildant juos lietuviškais įrašais, įspaudais.
 Pirkėjų buvo mėgiami ir įvairūs "rankdarbiniai",
 namudiniai sveikinimo lapeliai.
Ypač artimiems žmonėms dovanojami
ir savo kūrybos, dažniausiai - akvarele, atvirukai.

K.K.Š.
2018 12 29

Kalėdinis atvirukas. JAV (?), "H&S B" leidykla.
Skirta platinti Rusijoje. Vaizde matomas sveikinimo užrašas rusų kalba,
 ant jo - įspaudas lietuviškai. Šis atvirukas spausdintas
apie 1910 metus, Lietuvai pritaikytas jau po 1918 m.
 Chromolitografija. 

Kalėdinis atvirukas. Vokietija, "Erika" leidykla.
 Chromolitografija. Įspaudas lietuvių kalba

Kalėdinis atvirukas. Vokietija, "SB Exclisior" leidykla.
 Įspaudas lietuvių kalba

Naujametinis atvirukas. Vokietija, "Amag" leidykla.
 Chromolitografija. Įspaudas lietuvių kalba

Sveikinimo atvirukas. Prancūzija. "G.P.La Rose" leidykla.
 Siuvinėjimas, šilkas, popierius.
Išsiųstas 1928 m. sausio 1 d. Lietuvoje.

2018 m. gruodžio 26 d., trečiadienis

Kalėdinių eglių istorijos atvirukuose

Naujametinis atvirukas. Lietuva. 1960 m
. Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.
(Autoriai nenurodyti)
Tiražas 21000. Kaina 20 kap. Nuo 1961. 1.1. - 2 kap.

Kalėdinių eglių istorijos atvirukuose


Pirmoji istorija

Taigi, pastaruoju metu taip pamėgtame Lietuvoje
 Kalėdinių eglių čempionate, pasirodo, neakivaizdiniu būdu
 gali sudalyvauti ir beveik prieš 60 metų švytėjusi Vilniaus gražuolė.
Tais laikais sostinės eglė būdavo pradedama puošti tik po Šv. Kalėdų.

K.K.Š.
2018 12 26

Naujametinis atvirukas. Estija. Dailininkas A.Vender.
 1962 m. Leidėjas "Eesti NSV Kunst". Tiražas 100 000. Kaina 2 kap.

Kalėdinė eglė - tiesiai iš miško

Antroji istorija

Prieš gerą pusšimtį metų, parsivežti eglutę tiesiai iš miško
 - buvo puikus žiemos nuotykis.
Šiame estiškame atviruke pavaizduota romantiška,
 sportiška jaunuolių porelė grįžtanti iš slidžių žygio.
Ir jaunuolis ir panelė viena ranka (kartu!) laiko miške nukirstą eglutę,
 kita - dvi slidžių lazdas.
Smagų lėkimą pakalnėn perteikia plevėsuojantys merginos plaukai.
Kaligrafinis lakus įrašas papildo kuriamą džiugios šventės įvaizdį.
Įdomu, ar šiandien, Aplinkos apsaugos ministras nepareikštų protesto 
prieš tokio atviruko platinimą?

K.K.Š.
2018 12 27

Naujametinis atvirukas. SSSR. Dailininkas D.I.Denisov. 
1963 m. Atviruko kaina su pašto ženklu - 4 kap.

Naujametinė eglutė

 supinta iš žvaigždžių


Trečioji istorija


Po pirmųjų SSSR kosmonautų skrydžių 1961 - 1962 metais,
šioje šalyje (ir mes ten gyvenome),
 atvirukų leidyboje labai išpopuliarėjo "kosminė" tema.
 Šventiniuose, naujametiniuose atvirukuose, juose įprasti herojai:
 Senis besmegenis, Snieguolė, miško žvėreliai
 bendravo su mėnuliu, kometomis, raškė žvaigždes,
o pats Senelis Šaltis  dažnai buvo vaizduojamas pilotuojantis kosminę raketą.

K.K.Š.
2018 12 28

2018 m. gruodžio 24 d., pirmadienis

Kalėdinių ir Naujametinių atvirukų paroda

Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija. Vokietija.
Išsiųstas 1920, Biržuose.

Kalėdinių ir Naujametinių 

atvirukų paroda


Atvirukų kolekcionieriai - filokartininkai,
 šalia savo pagrindinių rinkinių temų, stalčių slaptavietėse turi skyrelį
 ir šviesiausių, mieliausių švenčių - Šv. Kalėdų, Šv. Velykų atvirukams.
 Paštininkams, matyt teko, ne vieną milijardą
 tokių atvirukų pristatyti adresatams visame pasaulyje.
Juos, daugelis žmonių saugo savo asmeniniuose, ar šeimos archyvuose,
bėgant laikui, dalis atvirukų patenka ir į filokartininkų albumus.
Šioje parodoje - mano kolekcijoje esantys atvirukai.

K.K.Š.
2018 12 24


Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija, reljefas. Vokietija.
Išsiųstas 1911 m. Sankt Peterburgas


"Aukso amžiaus "atvirukai

Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija. Vokietija.
Apie 1900 metai

Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija. Vokietija.
Apie 1900 metai

Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija. Vokietija.
Išsiųstas 1908 m. Vilnius

Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija. Vokietija. Miunchenas
Apie 1900 metai

Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija. Vokietija.
Išsiųstas 1903 m. 

Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija. Vokietija.
Įspaudas rusų kalba
Išsiųstas 1907 m. Vilniaus gubernija

Kalėdinis atvirukas. Chromolitografija, reljefas. Vokietija.
Užspaudas lenkų kalba
Išsiųstas 1908 m. Vilnius

Naujametinis atvirukas. Chromolitografija, reljefas. Vokietija.
Apie 1910 metai

Naujametinis atvirukas. Chromolitografija, reljefas. JAV.
Užspaudas rusų kalba
Išsiųstas1910 metais

Naujametinis atvirukas. Chromolitografija, reljefas. Austrija.
Išsiųstas1908 metais

Naujametinis atvirukas. Chromolitografija, reljefas. Vokietija.
Išsiųstas1915 metais

Naujametinis atvirukas. Fotografija. Prancūzija.
Išsiųstas1909 metais