Vakaras

Vakaras

2021 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis

Atvirukų istorijos (5). SU NAUJAISIAIS METAIS!

Naujametinis atvirukas.
 Chromolitografija, reljefas. Vokietija. Išsiųstas 1915 metais.

Kęstutis K. Šiaulytis

Atvirukų istorijos (5). 

  SU NAUJAISIAIS METAIS!

 Kam virš aštuoniasdešimt – atsiminimų miražai plukdo net praeito amžiaus vidurio politinių perversmų šešėlius, pokario vaikystės vasaras. Kiek jaunesni, irgi mena ne tik mokyklinius plunksnakočius, rašalines, bet ir  kolūkinius darbadienius, socialistinius penkmečius, profsąjungų susirinkimus, karingą kovą už taiką visame pasaulyje. Iki 1990-ųjų, „tarybinio žmogaus“ pergalės apdainuotos privalomai prenumeruojamų, šimtatūkstantinių tiražų laikraščių lakštuose. Bet, vargu, ar kas šiandien ieško bibliotekose „Tiesos“ baladžių. O štai asmeninėje laiškų dėžutėje saugomi naujametinių sveikinimų atvirukai, tarsi laiko mašina nukelia į šviesiausias ano, suvaržyto gyvenimo dienas. Lyg bengališko žiburio žiežirbos šokinėja atsiminimų mozaika – gruodžio šaltyje rūkstantys gamyklų ir katilinių kaminai, apšarmojusios kailiniuotų praeivių figūros, pilkas televizoriaus ekranas, kulinarinės stalo puošmenos: karpis drebučiuose, marinuoti baravykai, pyragas su aguonomis, mandarinų vaza, šampanas. Sausio pirmosios rytą – dovanos, po stiklinių žaisliukų girliandomis papuošta egle. Betgi tie, kurie tais laikais dar švęsdavo ir Kūčias, Kalėdas –visa ko turėjo dvigubai!

 Antikvariniuose atvirukuose aptikau XX amžiaus pradžios Naujųjų Metų linkėjimus. Tai buvo kukli šventė, žymi tik pasikeitusiu kalendoriaus skaitmeniu. Amžiaus antrojoje pusėje, Sovietų Sąjungoje, kur teko mums gyventi, sausio pirmoji tapo svarbia ideologine iškilme – dar vienu žvaliu žingsniu į džiugią ateitį – komunizmą. Tuomet, SSSR milijoniniais tiražais spausdinami spalvingi naujametiniai atvirukai buvo, tarsi to, partijos pažadėto, šviesios rytdienos rūmo plytos.  Iškalbinguose paveikslėliuose – penkiakampės žvaigždės, kosminės raketos, statybų kranai. Šeimoms skirtuose atvirukuose būta ir kitokių siužetų – dovanų maišu nešinas Senis Šaltis, jo padėjėja Snieguolė, kiškučiai, meškiukai...

  Sovietmetyje Šv. Kalėdų šventimas šeimose, lyg ir nebuvo uždraustas, bet, nepageidautinas. Valstybinės leidyklos (kitokių neegzistavo), Kalėdinių sveikinimų nespausdino. Tačiau, Lietuvoje atrasta tyli, beveik disidentinė, išeitis. Dailininkų nupiešti, Glavlito patvirtinti, valdžios pripažinti tinkamais, lietuviški naujametiniai atvirukai pasižymėjo jaukumu, rimtimi, lyg būtų skirti ne triukšmingai sovietinių fejerverkų būčiai, bet mielai šeimyninei šventei. K. Dockaus žiemos idilija, L. Gutausko mąslus mėnulis, B. Cvirkienės nykštukų žaismė, T. Lekienės kukli sniegena, kaip ir kitų dailininkų sukurti skaidrūs reginiai, primena slėpingus Kūčių vakaro įvaizdžius. Leidėjai nė neabejojo, kad daugumas pirkėjų, tokiuose atvirukuose, šalia šūkio „Su Naujaisiais Metais“, ranka įrašys – „Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!“

Leonardas Gutauskas. „Sveiki sulaukę Naujųjų Metų“. Tir. 50 000.

Naujametinis atvirukas. SSSR. 1961.

Naujametinis atvirukas. V. I. Talašenko. SSSR. 1962. Tir. 3 000 000.

Naujametinis atvirukas. D. I. Denisov. SSSR. 1963.

Naujametinis atvirukas. J. V. Riachovskij. SSSR. 1962.

Naujametinis atvirukas. D. I. Berezovskij.
 SSSR. 1961. Tir. 2 000 000

K. Dockus. Šriftas E. Nazaraitės. 1982. Tir. 200 000.

Leonardas Gutauskas. „sveiki sulaukę“ 1981. Tir. 128 000.

Birutė Cvirkienė. „sveiki sulaukę“. Tir. 384 000.

Teresė Lekienė. Su Geriausiais Linkėjimais! 1980. Tir. 250 000.

Straipsnį, atvirukus publikuoja

 laikraštis „LIETUVOS AIDAS“. 

Rasite ir „LA“ internetinėje svetainėje.

https://www.aidas.lt/lt/kultura-menas/article/26656-12-09-atviruku-istorijos

2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis

Atvirukų istorijos. (4). ADVENTO METAS

 Melozzo da Forli. Angelas su violončele.
 Atvirukas. Chromolitografija. 
Spausdintas Drezdene. Apie 1910 m.

Kęstutis K. Šiaulytis 

Atvirukų istorijos. (4)

   ADVENTO METAS 

 Kai diena beveik neišaušta, o vakaro mėnulis sniego drobėse tapo mėlynus šešėlius, gera knyga ir žvakės liepsna, šiuolaikiniam daugiabučio čiabuviui atstoja senųjų laikų ugniakurus.

 Adventas. Išganytojo gimimo laukimas kviečia mintimis keliauti į Šventąją Žemę. Galėčiau tuoj pat ten atsidurti interneto pagalba, bet turiu lentynose keletą knygų, kurios yra mielesni Biblijinių kraštų gidai. Tarp jų, prelato, Šv. Rašto profesoriaus Antano Rubšio (1923-2002) kelionių knygos: „Šventojo Rašto kraštuose“, „Raktai“ į Senąjį ir Naująjį Testamentus. Kita, viena įdomiausių, – „Jėzaus pėdomis“. Jos autorius, vokiečių rašytojas, pamokslininkas Tėvas Gerhard Kroll SJ (1914-1997). Knyga lietuvių kalba išleista 1997 metais, spausdinta Leipcige. Tai solidus, gausiai iliustruotas albumas, jį savotiškai papildau, paskleisdamas ant stalo senus, „aukso amžiaus“ atvirukus iš savo filokartinės kolekcijos. Juose – visas pluoštas vokiečių dailininko, keliautojo Friedrich Perlberg (1848-1921) akvarelių, tapytų Palestinoje, Egipte. Dailininkas Levanto ir Nilo kraštuose lankėsi 1896 metais, o 1898-aisiais, dalyvavo kaizerio Vilhelmo II kelionės į Šventąją Žemę delegacijoje. F. Perlbergo akvarelės daug kartų išleistos atvirukais, tūkstantiniais tiražais pasklido po visą Europą. Ant keleto, įsigytų antikvariate, radau prieškarinius antspaudus: „Mergaičių mokytojų seminarija Kaune“.

 Adventas yra ir laukiamų darbų metas. Šv. Kalėdoms puošiamos bažnyčios, iškilmių salės bei kuklūs būstai, miestų aikštėse „išauga“ skarotos eglės, joms dabinti prireikia tūkstančių žiburių. Gimnazijų, mokyklų, muzikų draugijų chorai, kaip ir prieš šimtus metų, repetuoja nuostabiausias Kalėdų giesmes. Visą tą bruzdesį randu ir senuose Advento atvirukuose. Viename vaizduojamas angelas su natų lakštu, manau, ten užrašyta garsioji giesmė – „Tyli naktis“. Visame pasaulyje mėgiamą giesmę 1818 metais sukūrė du austrai: teksto autorius kunigas Joseph Mohr (1792-1848) ir kompozitorius Franz X. Gruber (1787-1863). Italijos renesanso dailininko Melozzo da Forli (1438-1494) darbas „Angelas su violončele“ reprodukuotas atviruke sudėtinga chromolitografijos technika, išleistas Drezdene. Prancūzų dailininkas Geo Dorival (1879-1968) nupiešė kaimo mergaitę su Advento vainikais ­– „Nešu laimę“.

Advento knygos

 Geo Dorival. „Nešu laimę“. Prancūzija. Atvirukas išsiųstas 1904 metais.

Angelas su natomis. Reljefas. 
Atvirukas išsiųstas iš Dortmundo 1904 metais.

 Friedrich Perlberg. Švč. Mergelės Marijos šaltinis Nazarete. Atvirukas.

 Friedrich Perlberg. Nazaretas. Atvirukas.

Friedrich Perlberg. Jeruzalė. Atvirukas.

 Friedrich Perlberg. Kristaus Gimimo bazilika Betliejuje. Atvirukas.

Straipsnį, pluoštą atvirukų bei fotonuotrauką,

 rasite publikuotus ne tik laikraštyje

 “LIETUVOS AIDAS”, bet ir

 “LA” internetinėje svetainėje.

https://www.aidas.lt/lt/kultura-menas/article/26627-12-02-atviruku-istorijos