Vakaras

Vakaras

2024 m. vasario 28 d., trečiadienis

Kovo ir kamščio kautynės

K. K. Šiaulytis. Ekslibrisas Tadui Ivanauskui

Spaudos dailininko galerija 

Kęstutis K. Šiaulytis

Kovo ir kamščio kautynės

Causerie - Pašnekų esė

 Vasario 29-oji, retai pasitaikanti data. Tačiau šiemet, šis skaitmuo, lyg čia nuolat buvęs, kabo sau sieniniuose kalendoriuose ir iš ten valiūkiškai vėpso – esmi paskutinis žiemadienis! Kai tik tą, mažagabaritinio 366 puslapių leidinio lapelį nuplėšite – prasidės pavasaris! Bet, kažkodėl, pirmasis jo mėnuo vis dar vadinasi senoviškai – „kovas“, o juk, galėtų atliepti mūsų epochos didmiesčių rūpesčius, pvz., būtų pramintas trumpu ir aiškiu šaukiniu: „Kamštis“. Tai aktuali nūdienos realija, šiame pavasarėjančiame laike į gatves pajuda papildomi kliuviniai – žiemą snūduriavę automobiliai...

 Vis tik, kas gi tą mėnesį praminė kovu? Tikriausiai, anų dienų žemdirbiška visuomenė? Bet, kodėl ne vieversio, pempės ar varnėno garbei jis pavadintas? Atsakymą radau didžio gamtos tyrėjo, profesoriaus Tado Ivanausko (1882-1970) tritomyje „Lietuvos paukščiai“ („Mintis“, 1964). Šį veikalą galima skaityti beveik kaip nuotykių knygą, mokslininkas, pasakodamas apie mūsų paukščius, pažeria asmeninių stebėjimų, patirčių atsiminimus. Įprastai, sparnuočių pažinimo veikaluose tiek ereliui, tiek zylei skirtas vienodas, dažniausiai vienas puslapis. Bet T. Ivanauskas rašo nevaržomas akademinių taisyklių. Varninių šeimos paukščius – kranklį, varną, kovą, kuosą, šarką, kėkštą ir riešutinę aptaria net 35 puslapiuose, iš jų, mėgiamam krankliui skiria 7, varnai - 9, kovui – 5 psl. Pasirodo, pastarasis, į Lietuvą parskrenda jau „kaziuko“ dienomis, ir tuoj, kaip koks artojas puola į laukus bei pievas. Žiūrėk, žalumą vos atgavusi pakalnė po jų pulko apsilankymo tarsi suarta, kovai, ieškodami skanėsto – grambuolių lervų, savo galingais snapais pasidarbavo tarsi kastuvėliais. Kai prasideda orė, kovai virtinėmis kapanojasi atsivėrusiame dirvone – visi surasti vikšrai, sliekai, lervos, pagauti vabalai, pelės telpa į ryklės maišą, tada, tas gardus valgiaraštis skraidinamas lizdan, kur jau kvaksi išsiritę jaunikliai. Kovai gyvena didelėmis kolonijomis, senų medžių viršūnėse suka šakelių lizdus, kartais, tiesiog vieną šalia kito. Išlakiame pušynėlyje ar parko alėjos didmedžiuose įsikuria šimtai juodasparnių šeimų, bet būna ir tūkstantis klykaujančių buveinių! Kartą man teko (tautosakininkų ekspedicijoje) dešimt nemigo naktų praleisti šalia tokio „miesto“, kaip tik tuomet koviukai buvo pačiam padūkime – plėšėsi nuo pat ankstyvo ryto, rodėsi, pasiklausę kurtinančio koncerto, ką tik sužaliavę medžių lapai turėtų susivynioti lyg ausys... Įdomus pastebėjimas, šį kartą knyginis, jei kada teko matyti istorines graviūras, kur vaizduojami mūšių laukuose ar žieminėse pakelėse  kritę arkliai, bei šalia tupinėjantys juodi paukščiai, tai ten – tikriausiai ne kovai. T. Ivanauskas rašo: „Dvėselienos jis nelesa, nebent tik bado verčiamas, tačiau kai kada galima jų matyti kartu su varnomis bei krankliais prie gyvulio lavono, bet dažniausiai jie ten būna dėl grūdų, esančių gyvulio žarnose ir skilvyje“.

 Dalis kovų žiemoja Lietuvoje, glaudžiasi varnų ir kuosų būriuose. Ne vienerius metus stebėjau juos gretimam kleve, sniegu apdribusiose šakose kūprojančius lyg kokius bežadžius anglies luistus. Bet, literatūroje minima, jog dažniausiai kovai gruodus praleidžia Prancūzijos, Vokietijos fermerių laukuose. Deja, pasirodo, ten jų laukia ir kitokia – gurmaniška lemtis, sumedžioti jie tampa delikatesiniu kepsniu. Tiesa, T. Ivanauskas pažymi, kad ir mūsuose buvo kas koviena smaguriaudavo.

 Pas žmones patekę globojami jaunikliai kovai ilgainiui tampa šeimyniški, draugingi sodybos kiemo senbuviai. Niekur neskuba išskristi, bendrauja ne tik su vištomis – mat, pramoksta tarti kai kuriuos žodžius. Prijaukintos varnos – atvirkščiai, skriaudžia naminius paukščius, mėgsta vagiliauti blizgančius daiktus. Kovai, palyginus su savo vikriais pusbroliais, atrodo tokie nerangūs, lėtaeigiai, savyje užsisklendę asabos. Tritomio puslapiuose profesorius vis pamini, jog paukščių psichologija įdomus tyrimų objektas. Nors ir nesu tos srities specialistas, kai stebiu pakelės berže sausio speige nervingai krūpčiojančias varnas, išgąstingai nuo viršūnės besižvalgančias kuosas, matau, ten pat tūnantis, tarsi prilipęs prie šakos kovas, atrodo ramus kaip belgas – žino, kad žiema tikrai pasibaigs ir bus čia smagiau nei užsieniuose!

K. K. Šiaulytis. Du kovai. 2015. Akvarelinė žaismė, 24 x 32

K. K. Šiaulytis. Žiema tirpsta. 2020. Akvarelė, 24 x 32

K. K. Šiaulytis. Pavasaris Žvėryne, prie Neries. 
2023. Akvarelė, 29,7 x 42

Straipsnis - pašnekų esė, publikuojamas 
laikraštyje "LIETUVOS AIDAS", Nr. 9 (2024)
Publikacija patalpinta ir "LA" internetinėje svetainėje -

https://www.aidas.lt/lt/kultura-menas/article/31147-2024-02-29

-spaudos-dailininko-galerija-kovo-ir-kamscio-kautynes?

2024 m. vasario 21 d., trečiadienis

KELIONĖS NUOTYKIAI ASMENINĖJE BIBLIOTEKOJE

K. K. Šiaulytis. Minotauras. 2022. Plunksnos ir teptuko grafika

Spaudos dailininko galerija 

Kęstutis K. Šiaulytis

KELIONĖS NUOTYKIAI 

ASMENINĖJE BIBLIOTEKOJE

Causerie - Pašnekų esė

 Jau vieversiu prašvitusiomis vasario dienomis šalies sostinėje vyksta esminis kultūrinis reiškinys – Vilniaus knygų mugė. Manau, visi mokantys skaityti jau esame kada siautę šiame kasmetiniame “kaligrafijos” spiečiuje. Pamenate, tik smagiai dūzgiant sparnais ten įmanoma aplėkti tuos tuzinus kūrybinių laboratorijų, forumų, pristatymų, diskusijų, koncertų ir ekspozicijų. Galiausiai, išsamų VKM renginių monitoringą gali atlikti tik stilingi redaktoriai ir atdūs (žodyje praleista “i” raidė…) korektoriai! Tyrinėdamas būsimų mugės įvykių programą ir aš nepasiklydau, aptikau valandėlę, kai pažįstamas poetas Ričardas Šileika pristatys naujausią savo knygą “Pertrauka”, kurią galima perskaityti ir kaip instaliaciją ar performansą. Tikras lobis moderniai asmeninei bibliotekai!

 Pastarasis sakinys yra toks tiltukas pereiti prie pagrindinės einamojo pašnekesio temos. Pelėdakius bibliofilus, romantikus bukinistus, gotikinius antikvarus, ištisas žodžių dirbtuvių skaityklas suintrigavęs filmas “Bibliotekininkas. Likimo ieties beieškant” priminė – mes, knygiai, esame nuostabių nuotykių dalyviai!  Gero teksto puslapis – tarsi vėjo dangun iškeltas aitvaras, skraidina, kur kviečia autorius, bet kelionės giją rezga, pilotuoja – tavo vidinis pasaulis. Minimoje kino juostoje pasakojama, jog didžiųjų šalių Nacionalinės bibliotekos kyla kolonomis tarsi karališki rūmai, ten požemių salėse gūžiasi slapčiausi archyvai. Čia kaupiami ne tik naujų knygų kilometrai, reti foliantai, manuskriptai, bet ir saugomi “nedegantys” rankraščiai, dokumentai, kolekcionuojami dailės kūriniai. Gal vis dar lenktyniaujama su legendinėmis antikinio pasaulio Aleksandrijos, Pergamo knygų šventyklomis?

 Asmeninės bibliotekos, tai tarsi skaitančiųjų kosmosą atkartojantys mikropasauliai, kur gali aptikti tokį pat poezijos tomelį, žodyną, Pablo Pikaso, Pito Mondriano ar Antano Gudaičio dailės albumą, kaip ir kokioje garbingoje universiteto bibliotekoje. Neabejoju, toje jūsų namų dalyje, kurią vadinate biblioteka, knygų lentynose įsispraudę ir skulptūriniai suvenyrai iš apsilankymų Kretoje, Egipte, Bavarijoje, kabo paveikslai (šalia knygų ypač suskamba akvarelės), meiliai prižiūrimas žaliuoja koks palmėlapis stiebas primenantis biblijinius Levanto kraštus. Bet ir jūsų sekretero, komodos stalčiuose laikomi “turistinių” miestų žemėlapiai, įsigyti ar paštu gauti atvirukai, parodų bukletai, katalogai, kaip ir šeimos, giminės nuotraukų albumai, rinkiniai yra jūsų asmeninės bibliotekos dalis.

 Kai už lango – vasario pusiausniegė dargana, kur ant slyvos šakos sulipę tarsi raidės karklažvirbliai šildo vienas kito šonus, akys vijurku klaidžioja atverstos knygos kableliais ir taškais nestabdomų sakinių labirintuose…

K. K. Šiaulytis. Tapytojas Pitas Mondrianas plenere.
 2023. Humorografija

K. K. Šiaulytis. Detektyvas Šerlokas Holmsas.
2015. Mano atvirukas, grafika, koliažas

K. K. Šiaulytis. Vakaras su Viljamu Bleiku
 (William Blake 1757-1827). 2017.
 Mano atvirukas, akvarelė

K. K. Šiaulytis. Kitokia kaligrafija.
 2015. DADA Atvirukas

K. K. Šiaulytis. Draugingi karklažvirbliai. 2007. Škicas

Straipsnis - pašnekų esė, publikuojamas 
laikraštyje "LIETUVOS AIDAS" Nr. 8 (2024)

https://www.aidas.lt/lt/kultura-menas/article/31109-2024-02-21

-spaudos-dailininko-galerija-keliones-nuotykiai-asmenineje-bibliotekoje?

 

2024 m. vasario 14 d., trečiadienis

Atvirukai iš anos Lietuvos

Dr. Jonas Basanavičius. Skulptorius A. Aleksandravičius.
 Išleido autorius. Papildomas įrašas atviruke: 
“Spaudos darbus visomis kalbomis atlieka Otto ElsnerBerlin S. 42”

Atvirukų istorijos 

Kęstutis K. Šiaulytis 

 Atvirukai iš anos Lietuvos

 Atvirukų kolekcininkai, tyrinėtojai, vis dar nedrįsta viešai pripažinti, kad ši veiklos sritis juos keistu būdu „pagauna“, tarsi užburia. Mėgindami pasiaiškinti-išsiaiškinti savo filokartinės aistros priežastis, jie net mano sergantys kaupimo manija, ar aiškina, tiesiog turintys polinkį kažką rinkti, rūšiuoti, dėlioti, vartyti... Dar kiti randa svaresnių argumentų, taria, jog atvirukus kolekcionuoja dėl profesinių interesų, šie juos domina kaip leidybos sritis, kaip kultūrinis reiškinys, kaip istoriniai praėjusių laikų ženklai... Tikrai, nepatogu šiais mokslo ir visažinystės laikais pripažinti, jog menkas kartono lapelis – atvirukas, turi kažkokią savarankišką, nuo vartotojo, stebėtojo nepriklausomą poveikio galią. Tačiau, kiek daug pasaulyje įvyko permainų nuo 1869 metų, kai buvo išrastas atvirukas, kiek technikos, mokslo, praktinės veiklos naujovių nugulė į užmaršties archyvus, bet atvirukas, beveik nepakeitęs nei formos, nei popierinės prigimties, laukia pirkėjų viso pasaulio muziejuose, garsiųjų, didžiųjų miestų gatvėse, viešbučiuose, oro uostuose, knygynuose! Tas keistas, meninę ir komunikacinę prigimtį apjungęs darinys, matyt pergyvens net pašto tarnybos sunykimą...

 Šiam, šventiniam „LIETUVOS AIDO“ numeriui parinkau publikacijai aštuonis 1919-1939 metais Lietuvoje išleistus atvirukus. Nei vienas iš jų nebuvo kam nors išsiųstas, vadinasi, kažkada pirkti tik sau – kaip vertingi artefaktai, miniatiūriniai brangių idėjų, priminimų, vilčių ženklai. Tai, kas juose autorių, leidėjų, spaustuvininkų su atida įdėta, įpinta, užšifruota – ir šiandien, ieškančiam atsiskleidžia.


A. a. karininkas ANTANAS JUOZAPAVIČIUS. 
Pirmasis žuvusis kovoje už mūsų Nepriklausomybę 
atgimusios Lietuvos karininkas.
 Žuvo: 1919 m. vasario mėn. 13 dieną. Alytuje, 
ant Nemuno tilto.
 Išleido Lietuvos Karo Invalidų Vyčių Brolija.

Kaunas. Nepriklausomybės paminklas.
 (Įrašas ir vokiečių kalba). 
Lietuvos Valstybinė Leidykla – Spaudė “Spindulys”
 Kaune – A. Naruševičiaus foto.

D-ras Vincas Kudirka.
 Papildomas įrašas atviruke, adreso pusėje
Šio atviruko kaina 50 centų. Pelnas skiriamas
 nameliui išpirkti, kuriame mirė Dr. Vincas Kudirka.

LIETUVA. Šiauliai. Kryžių kalnas. 
(Įrašas ir vokiečių kalba). Foto V. Augustinas

Did. Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis
 1392- 1430. (Įrašas ir prancūzų kalba).
 Dailininkas A. Varnas. “Spindulio” klišės ir spauda.
 Įrašas antspaudu: “Atviruko kaina 30 c.”

Verpėja. (Įrašas ir vokiečių kalba).
 Lietuvos Valstybinė Leidykla – 
Spaudė “Spindulys” Kaune – A. Naruševičiaus foto.

Lietuvos Didysis Kunigaikštis Gediminas
valdė 1316-1341 m., įkūrė Vilnių – Lietuvos sostinę;
 žuvo kovoj su kryžiuočiais pas Veliuonos piliakalnį.

Įrašai adreso pusėje: Did. Lietuvos Kun. Gediminas.
 Darbas dailininkės Bron. Lukaševičaitės, gim. 1885 m.
 Kontekų palivarke, Širvintų v., Vilkm. ap.
 Baigus Peterburge gimnaziją Br. Luk. 5 metus mok.
 Barono Štiglico dailės mokykloje Peterburge, 
o paskui studijavo dailės pas Akad. Prof. Ceglinskį
 ir žin. Dail. Gorskį.

 Leid. J. Bajoro “Šviesos” knygyno Vilkmergėje.

Šio atviruko antroji, adreso pusė.
 Atvirukas pažymėtas antspauduotu
 Antano Martinionio ekslibrisu.


Straipsnis ir atvirukai publikuojami 
Valstybės laikraštyje "LIETUVOS AIDAS",
 Nr. 7 (2024).
 Rasite ir "LA" internetinėje svetainėje - 

2024 m. vasario 8 d., ketvirtadienis

PASAULIO NAUJIENŲ PUNKTYRAI

K. K. Šiaulytis. Mieli Šv. Valentino dienos rūpesčiai. 
Humorografija

Spaudos dailininko dienoraštis 

Kęstutis K. Šiaulytis 

PASAULIO NAUJIENŲ PUNKTYRAI

Causerie - Pašnekų esė

 Šiame tekste ketinau pasiguosti, jog, deja, Lietuvos žiniasklaidoje mums pateikiamų pasaulio naujienų – vien trupiniai. Mat, šalies informaciniuose laukuose veši tik gerai įsišakniję partiniai politikai, smulkaus ir stambaus kalibro gražiaveidės pupos bei vis dar pasitaikančios visuomenės piktžolės. Kalbama, kad vietinės garsenybės pasiruošusios dosniai atsidėkoti žiniadirbiams portalams už dažną savo nuotykių, apmąstymų, draugysčių-kivirčų ir netgi suklupimų ravėjimą – pagarsinimą. Visa apibendrinus, tenka konstatuoti: mūsų medijose dominuoja vienintelis – alegorinės pasakos “Gervės ir gandro vestuvės” siužetas.

 Tačiau, atšaukiu, savo ką tik išsakytus priekaištus mūsų žiniasklaidai. Pastebėjau, jog ir pasauliniai informaciniai gigantai svarbiausias naujienas transliuoja tarsi morzės abėcėle – daugtaškiais… Tegul susigaudo telegrafo specialistai, o kitiems švystelta didelių antraščių, nuotraukų, video greitakalbių aibė!

 Bet, nereikėtų per daug smerkti net didžiųjų, tarptautinių medijų. Kas joms belieka, jei šiandien slapti ir vieši pasaulio politikų sumanymai planuojami, braižomi tarsi punktyrine linija. Tarptautinių organizacijų, koncernų ir šalių lyderiai išmoko būti nenuspėjami, daugiareikšmiai, dar net suveltomis šukuosenomis, atsagstytais švarkais, kreivais kaklaraiščiais… Gal, kad patiktų rinkėjams?

 Tad, galiausiai, politikai irgi atranda kaip pasiteisinti. Šiame pasaulyje, kai visi turi teisę balsuoti – parlamentai, senatai, kongresai, valdybų ir žiuri nariai, skaitytojai ir žiūrovai, kas yra tikras dėl rytdienos!? Nūnai, tik sraigės šliaužia viena nenutrūkstančia linija…

K. K. Šiaulytis. Klimato kaitos kalvis. Humorografija

K. K. Šiaulytis. Žmonės su kaukėmis. Humorografija

K. K. Šiaulytis. Donaldas Trumpas žvalgosi.
 Humorografija

K. K. Šiaulytis. Naujojo Šaltojo karo ledo ritulininkai. 
Humorografija

K. K. Šiaulytis.  Sraigės keliai. 
(Iliustracijoje sraigė nupiešta viena linija).
Humorografija

Straipsnį - pašnekų esė publikuoja 
laikraštis "LIETUVOS AIDAS" Nr. 6 (2024)
 Rasite ir laikraščio "LIETUVOS AIDAS" internetinėje svetainėje -