Vakaras

Vakaras

2020 m. liepos 3 d., penktadienis

Menotyrininkas Albertas Vaidila - apie mano akvareles

K.K.Šiaulytis. Prie tvenkinio Plungės parke. 2011. Akvarelė. 29,7x42

Albertas Vaidila. Skaidri. dinamiška akvarelė.
 Judrūs aiškių kontūrų medžių masyvai, 
panirę veidrodinio skaistumo tvenkinyje,
 ramiai tirpstančiuose atspindžiuose
 puiki atsvara gan ekspresyviai viršutinei kompozicijos \ sausumos\ daliai,
 sukurdama patrauklią intrigą, vykusiai subalansuotą ir įdomu vaizdą.


Menotyrininkas Albertas Vaidila
 - apie mano akvareles


Feisbuke, arba suprantamiau - veidaknygėje, smagu publikuoti savo kūrybą,
 nes visada sulauki draugų dėmesio, o retkarčiais - net komentarų. 
Džiaugiuosi, kad tarp mano draugų yra žinomas menotyrininkas, dailininkas,
 žurnalistas Albertas Vaidila.
 Plačiose interneto lankose aptikęs mano akvareles jis ne tik "užmeta akį", 
bet ir atidžiau patyrinėja jas, parašo taiklių komentarų. 
Menotyrininko tekstas savitai praturtina akvarelę, pasiūlo ir kitiems
 pažvelgti į mano darbus "iš kitos varpinės".
Tiesa sakant, Alberto pastebėjimai dažnai ir man - savotiška naujiena.
 Liedamas akvareles daug ką atrandi intuityviai, tad smagu, kad menotyrininkas, 
tarsi detektyvas papasakoja tau, tų atradimų prasmę.
Nutariau surinkti pastaruoju metu feisbuke publikuotas akvareles,
 kurias komentavo A.Vaidila į vieną vietą - čia, mano GALERIJOJE.

K.K.Š.
2020 07 09

K.K.Šiaulytis. Gaivaus lietaus diena Nidoje. 
Mažasis uostelis. 2018. Akvarelė. 29,7x42

Albertas Vaidila
Erdvu , romantiška. Belieka pakelti bures
 ir leistis į tolesnių kūrybinių ieškojimų kelionę.

 Akvarelė ypatinga tuo, kad vadens pajauta vaizde 
lyg ir turėtų atliepti atlikimo technikos pavadinimą.
 Matau tavo akvarelėje, Kęstuti, jautrią tapyseną, 
švelniai tirpstančią drėgmę, gaubiančią uostelį. 
Taip akvarelėje atpažįstu jos dvasią - mįslingą, romantišką.


K.K.Šiaulytis. Laukuvos bažnyčios šventoriaus 
klebono varteliai. 2005. Akvarelė.

Albertas Vaidila. Šventoriui atėmei materialumą ir pakėlei į dausas.
Jis tapo tarsi saulėto vasaros vidudienio sapnas, 
svajingai siūbuojantis metafizinėje erdvėje, 
kurioje neprarastas šventas dvasingumas.


K.K.Šiaulytis. Nida. Žvejo sodyboje-muziejuje. 2019. Akvarelė

Albertas Vaidila. Šviesus, patrauklus darbas, Kęstuti, 
Minkšta elegantiška tapysena, puiki debesų
 ir medžių kuplių masių sąšauka,
 raiškus šviesos ir šešėlių žaismas suformavo jaukų
 sodybos / muziejaus vaizdą organiškoje sanglaudoje su gamtovaizdžiu.

K.K.Šiaulytis. Janapolė. Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. 2019. Akvarelė. 29,7x42

Albertas Vaidila. Puiku, Kęstuti. Šviesi, skambėte skambanti akvarelė. 
Patraukia vientisa tapybinė erdvė, architektūrinio komplekso, 
elementų, medžių, debesų muzikali ritmika, 
visos kompozicijos giedra dvasinė atgaiva.

K.K.Šiaulytis. Paragiai. Rašytojos Lazdynų Pelėdos gimtinės parke.
 Akmenės rajonas.. 2002. Akvarelė. 29,7x42

Albertas Vaidila. Malonu akis paganyti. Ir bendras
 vaizdas kvepia šiltom vasaros spalvom,
 ir kiekviena akvarelė savaip skamba šiame spalvų ir linijų orkestre.
 Kaip jau įpratome matyti, vaizdus pagyvina, 
praplečia vizualinį akiratį atidžiai išdailintas ir informatyvus tekstas.

K.K.Šiaulytis. Kretuonys. Antano Tijūnėlio sodyba. 2010. Akvarelė. 42x29,7.
Ričardo Jakučio kolekcijoje.


Albertas Vaidila. Konstruktyvi, skaidri, kupina jaukių spalvinių sąskambių 
ir gyvybinės energijos akvarelė.

K.K.Šiaulytis. Purvynės pakrantėje.
 Permaininga šviesa. 2018. Akvarelė. 29,7x42

Albertas Vaidila.
Atvira kompozicija su ištuštėjusiu centru atveria žvilgsniui didelę 
erdvinę perspektyvą su tolima horizonto linija. Artimo plano objektai
 - valtys, vanduo Purvynės pakrantėje ir pats krantas tarsi
 paneigdami pavadinimą "Purvynė" pasižymi skaidria spalvų derme,
 jautriai modeliuota formų dinamika. Žaismingas materialių
 formų artumas tolimesnėje perspektyvoje tirpsta šviesiame
 plačių apibendrinimų gamtovaizdyje, kupiname romantiško žavesio.


K.K.Šiaulytis. Rieškutėnų bažnyčia. 2010. Akvarelė.

Albertas Vaidila. 
Santūrios spalvos, plačių potėpių plastinė
kalba tarsi patikimu galingu glėbiu apgaubia nediduką
 ir palyginti trapų Rieškutinų bažnytėlės kompleksą. 
Tokiu būdu sukuriama kompozicijos įtampa,
 akvarelė dvelkia nežemiška paslaptimi.


K.K.Šiaulytis. Druskininkai. Ratnyčios patvanka ties Veisiejų gatve. 2014. Akvarelė

Albertas Vaidila. Galingai padaryta, Kęstuti. 
Plačiais potėpiais suręstas vaizdas prabilo skambiai ir darniai.
 Šitas darbas ryškus tavo kaip akvarelininko talento proveržiu.

K.K.Šiaulytis. Nida. Kopa ties palve
 su šermukšnių ir juodalksnių kuokštu. 2017. Akvarelė. 29,7x42

Albertas Vaidila. Tavo akvarelėje, Kęstuti, dangaus debesija 
ir žemiškoji augalija, išlakiai išnirusi iš smėlio kopų, sukuria vaizdą 
praplečianti įprasto gamtovaizdžio ribas
 iki slėpiningų, fantastinių formų, mistinių užuominų
. Įdomu ir, be abejo, perspektyvu.

K.K.Šiaulytis. Pavasaris Veisiejuose. Ančios ežero pakrantė ties miesto parku.
 2005. Akvarelė. 29,7x42

Albertas Vaidila. 
Ekspresyvi akvarelė - medžiai prie pat upės jau nebe pasvirę, 
o tiesiog šuolyje į vandenį. Tokiu būdu sukurta vaizdo energetika
 ir įtampa galima būtų suabejoti, jeigu ne puikios medžio atspindžių
 atsvaros upėje, kurios tarsi pasitinka medžių kamienus
 ir stabilizuoja visą vaizdo kompoziciją. Veidrodinio vandens,
 atspindžių ir šešėlių sąveikos dinamika dominuoja kūrinyje,
 neprarasdama jėgingos gamtos gyvybės spindėjimo. 
Meistriškas atlikimas, patrauklus vaizdas.

K.K.Šiaulytis. Sekli Virvytės atšaka už Biržuvėnų užtvankos. 
2018. Akvarelė. 29,7x42

Albertas Vaidila. Tavo išskirtinis pastabumas, Kęstuti,
 padėjo seklioje Virvytės atšakoje įžvelgti skaidrią dangaus mėlio gilumą,
 kuri tinkamai pagerbta plačiais potepiais nutapytais galingais medžiais.
 Šis gamtos motyvas tarsi tyra dangaus ašara milžinų paunksmėje.

K.K.Šiaulytis. Debesija virš Kuršių marių. Žvilgsnis nuo Parnidžio kopos. 
2019. Akvarelė. 30,x45,5

Albertas Vaidila. Valingai, plačiais potėpiais interpretuota gamta
 turi ypatingo skambesio, 
alsuoja savita kūrėjo (dailininko) dvasios apraiška...
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą