Vakaras

Vakaras

2021 m. gruodžio 2 d., ketvirtadienis

Atvirukų istorijos. (4). ADVENTO METAS

 Melozzo da Forli. Angelas su violončele.
 Atvirukas. Chromolitografija. 
Spausdintas Drezdene. Apie 1910 m.

Kęstutis K. Šiaulytis 

Atvirukų istorijos. (4)

   ADVENTO METAS 

 Kai diena beveik neišaušta, o vakaro mėnulis sniego drobėse tapo mėlynus šešėlius, gera knyga ir žvakės liepsna, šiuolaikiniam daugiabučio čiabuviui atstoja senųjų laikų ugniakurus.

 Adventas. Išganytojo gimimo laukimas kviečia mintimis keliauti į Šventąją Žemę. Galėčiau tuoj pat ten atsidurti interneto pagalba, bet turiu lentynose keletą knygų, kurios yra mielesni Biblijinių kraštų gidai. Tarp jų, prelato, Šv. Rašto profesoriaus Antano Rubšio (1923-2002) kelionių knygos: „Šventojo Rašto kraštuose“, „Raktai“ į Senąjį ir Naująjį Testamentus. Kita, viena įdomiausių, – „Jėzaus pėdomis“. Jos autorius, vokiečių rašytojas, pamokslininkas Tėvas Gerhard Kroll SJ (1914-1997). Knyga lietuvių kalba išleista 1997 metais, spausdinta Leipcige. Tai solidus, gausiai iliustruotas albumas, jį savotiškai papildau, paskleisdamas ant stalo senus, „aukso amžiaus“ atvirukus iš savo filokartinės kolekcijos. Juose – visas pluoštas vokiečių dailininko, keliautojo Friedrich Perlberg (1848-1921) akvarelių, tapytų Palestinoje, Egipte. Dailininkas Levanto ir Nilo kraštuose lankėsi 1896 metais, o 1898-aisiais, dalyvavo kaizerio Vilhelmo II kelionės į Šventąją Žemę delegacijoje. F. Perlbergo akvarelės daug kartų išleistos atvirukais, tūkstantiniais tiražais pasklido po visą Europą. Ant keleto, įsigytų antikvariate, radau prieškarinius antspaudus: „Mergaičių mokytojų seminarija Kaune“.

 Adventas yra ir laukiamų darbų metas. Šv. Kalėdoms puošiamos bažnyčios, iškilmių salės bei kuklūs būstai, miestų aikštėse „išauga“ skarotos eglės, joms dabinti prireikia tūkstančių žiburių. Gimnazijų, mokyklų, muzikų draugijų chorai, kaip ir prieš šimtus metų, repetuoja nuostabiausias Kalėdų giesmes. Visą tą bruzdesį randu ir senuose Advento atvirukuose. Viename vaizduojamas angelas su natų lakštu, manau, ten užrašyta garsioji giesmė – „Tyli naktis“. Visame pasaulyje mėgiamą giesmę 1818 metais sukūrė du austrai: teksto autorius kunigas Joseph Mohr (1792-1848) ir kompozitorius Franz X. Gruber (1787-1863). Italijos renesanso dailininko Melozzo da Forli (1438-1494) darbas „Angelas su violončele“ reprodukuotas atviruke sudėtinga chromolitografijos technika, išleistas Drezdene. Prancūzų dailininkas Geo Dorival (1879-1968) nupiešė kaimo mergaitę su Advento vainikais ­– „Nešu laimę“.

Advento knygos

 Geo Dorival. „Nešu laimę“. Prancūzija. Atvirukas išsiųstas 1904 metais.

Angelas su natomis. Reljefas. 
Atvirukas išsiųstas iš Dortmundo 1904 metais.

 Friedrich Perlberg. Švč. Mergelės Marijos šaltinis Nazarete. Atvirukas.

 Friedrich Perlberg. Nazaretas. Atvirukas.

Friedrich Perlberg. Jeruzalė. Atvirukas.

 Friedrich Perlberg. Kristaus Gimimo bazilika Betliejuje. Atvirukas.

Straipsnį, pluoštą atvirukų bei fotonuotrauką,

 rasite publikuotus ne tik laikraštyje

 “LIETUVOS AIDAS”, bet ir

 “LA” internetinėje svetainėje.

https://www.aidas.lt/lt/kultura-menas/article/26627-12-02-atviruku-istorijos

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą