Vakaras

Vakaras

2021 m. vasario 19 d., penktadienis

VIRTUALI AKVARELĖS PARODA "KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄ"

Kazys Kęstutis Šiaulytis

Dailininko pasivaikščiojimai po Vilnių,

 pasižvalgymai Lietuvoje 

 Mieli „LIETUVOS AIDO“ skaitytojai, kviečiu jus visus apsilankyti virtualioje akvarelės parodoje „Kelionė į Žemaitiją“. Šis laikraščio puslapis yra tarsi vartai, internautų kalba tariant – portalas, į ekspoziciją, o pačios akvarelės jūsų laukia mano internetinėje platformoje-bloge: „K.K.Šiaulytis. GALERIJA“. Adresas:

Parodos atidarymas šeštadienį, 2021 02 20, 12 val. Prisijunkite ir mano FB!

 Visos, jų bus keliasdešimt, parodoje eksponuojamos akvarelės sukurtos plenere, žvelgiant „akis į akį“ su Žemaitija. Jau kryžiuočiai savo ataskaitose apie žygius po „Samogitiją“ skundėsi, jog tai, klaidus, sunkiai raiteliams ir pėstiems įveikiamas kraštas. Prabėgus septyneriems šimtams metų, dailininkui, ieškančiam autentiškų kraštovaizdžių, irgi, kaip tiems viduramžių riteriams, tenka įveikti ne tik bekelę, žolynus iki juosmens, minkyti pelkynus, kabarotis į stačius piliakalnius, bet ir kęsti alkį, troškulį – ne iš kiekvienos balos atsigersi...

 Kad žiūrovams būtų įdomiau, parodai atrinkau visą pluoštą darbų sukurtų ekstremaliomis sąlygomis. Apie tai – komentaruose parodos ekspozicijoje. Šiame puslapyje publikuojama humorografija-autošaržas „Akvarelininko nuotykiai peizaže“ praskleidžia uždangą į nelengvą plenerinės kūrybos kasdienybę.

K.K.Šiaulytis. Akvarelininko nuotykiai peizaže. 2011. Humorografija

 Parodą pradedu akvarele „Tverai, žvelgiant nuo vieškelio į Žarėnus“. Tverai – viena senosios Žemaitijos sostinių. Miestelin iš visų keturių pasaulio dalių subėgantys keliai: vakarinis – Rietavo, pietinis – Laukuvos, rytinis – Varnių, pradėti minti ne vėliau kaip tryliktame amžiuje, kada tų gyvenviečių vardai jau paminėti rašytiniuose šaltiniuose. O šiauriniu vieškeliu, kurio atšlaitėje aš buvau įsitaisęs, į Žarėnus kažkada vežimu dardėjo pats Palangos Juzė! Ne vienoje šio keliautojo aplankytoje aukštumoje ir aš esu pabuvojęs, kartu su juo veizėjęs nuo kalnų kaip renkas gūdūs tolių debesys, tvenkias rūkai pabaliuose, gaudęs akimis laigančius blezdingų būrius!

 Tveruose pradedu akvarelių kelionę – toliau, paupiais, pamiškėm, pro Janapolę, Luokę, Akmenę, Skaudvilę, Endriejavą, Gargždus, Plungę – gal nepasiklysite.  Kad vizitas parodoje neprailgtų, kad nesijaustumėte vieniši klaidžiojantys po Žemaitiją, į ekspoziciją pakviečiau ir pačių žemaičių, bet apie tai, tęsinyje kitame „LIETUVOS AIDO“ numeryje.


K.K.Šiaulytis. Prie tvenkinio Plungės parke. 
2011. Akvarelė. 29.7x42. 200 €.

K.K.Šiaulytis.  Seredžius. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios
 bokštai. 2002. Akvarelė. 29,7x42. 200 

K.K.Šiaulytis.  Plateliai. Miestelio centre.
 2006. Akvarelė. 29,7x42. 150 

K.K.Šiaulytis. Vasaros saulė Tverų bažnyčios šventoriuje.
 2005. Akvarelė. 29,7x42. 200 

K.K.Šiaulytis. Virvyčios upė ties Luoke.
 2017. Akvarelė. 29,7x42. 200 

Žinia apie virtualią parodą skelbiama laikraštyje „LIETUVOS AIDAS“

. Rasite ir „LA“ internetinėje galerijoje – 

http://aidas.lt/lt/kultura-menas/article/25068-02-19

-dailininko-pasivaiksciojimai

-po-vilniu-pasizvalgymai-lietuvoje?fbclid=IwAR2PYuB1uLbpg6Dk68er

GC_edtVqAjLbpq_3EiZELM6Osqb3tXNbB2aQRxo


VIRTUALI AKVARELĖS PARODA
 "KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄ"


K.K.Šiaulytis. Tverai, žvelgiant nuo vieškelio į Žarėnus.
 2011. Akvarelė. 29,7x42. 200 

K.K.Šiaulytis. Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
 šventoriaus „Klebonijos“ varteliai. 2005. Akvarelė. 42x32. 300 

K.K.Šiaulytis. Tverai. Aitros tvenkinys ties senuoju malūnu.
 2011. Akvarelė. 29,7x42. 200 

K.K.Šiaulytis. Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia Janapolėje.
 Telšių rajonas. 2019.  Akvarelė. 29,7x42. 300 €

Menotyrininkas, žurnalistas, subtilus meno
 vertintojas Abertas Vaidila žvalgosi po parodą:
"Didelė, graži Kazio Kęstučio Šiaulyčio akvarelių
 demonstracija Žemaitijos tematika. Darbams būdinga
 turtinga šio krašto vaizdingumo pajauta - spalvų paletė,
 stilistiniais peizažo interpretavimo ypatumais, 
kūrybiniais ieškojimais ir atradimais. 
Sveikinu ir linkiu tolesnės sėkmės."

K.K.Šiaulytis. Virvytės vingis Biržuvėnų dvaro
 sodybos parke. 2018.  Akvarelė. 29,7x42. 300 €

K.K.Šiaulytis. Luokės Visų Šventųjų bažnyčia. 
2018. Akvarelė. 29,7x42. Sofijos Gedminienės kolekcija.

K.K.Šiaulytis. Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 
šventoriaus vasara. 2005. Akvarelė. 29,7x42. 400 €

K.K.Šiaulytis. Rietavas žvelgiant iš kunigaikščių Oginskių 
dvaro parko. 2011. Akvarelė. 29,7x42. 300 €

K.K.Šiaulytis. Rietavas. Kunigaikščių Oginskių dvaro 
sodybos parke. 2011. Akvarelė. 42x 29,7. 400 €

K.K.Šiaulytis. Rietavas. Fontanas miesto parke.
 2006. Akvarelinis etiudas. 28x34. 150 €

Vizualinis nuotykis
Fontano saloje perėjo kelios didžiosios antys,
 bet jaunikliai šią saugią prieglaudą galės palikti
 tik kai išmoks skraidyti - fontano sienos labai aukštos.

K.K.Šiaulytis. Baltoji karčiama prie senojo Žemaičių plento,
 tarp Endriejavo ir Rietavo.. 2009. Akvarelė. 29,7x42. 400 €

K.K.Šiaulytis. Endriejavas. Kapstato ežeras žvelgiant nuo
 Būgno kalno. 2004. Akvarelinis etiudas. 24x32. 100 €

K.K.Šiaulytis. Endriejavas. Kapstato ežeras ties 
Dievupio įlanka. 2004. Akvarelė. 42x29,7. 200 €

K.K.Šiaulytis. Laukuva. Bažnyčios šventoriaus
 "Klebonijos" varteliai.  2005. Akvarelė, 24x32.

K.K.Šiaulytis. Skuburlės kalnas. Pagrybio piliakalnis,
 Šilalės savivaldybė. 2007. Akvarelė. 42x29,7. 
Jurgitos Viršilienės kolekcija.

K.K.Šiaulytis. Senas sodas Upynoje. Šilalės savivaldybė.
 2009. Akvarelinis etiudas. 29,7x42. 150 €

K.K.Šiaulytis. Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia. 
Šilalės savivaldybė. 2018. Akvarelė. 29,7x42. 

Nuo Jūros upės tilto atsiveria gan įdomus miestelio motyvas.
Įsikūriau ant aukštos prieštiltės sankasos,
 jau apmečiau peizažo kontūrus, bet nelauktai pradėjo dulksnoti
 lyg ką tik iš upės pakilęs lietus. Tačiau, šį kartą mane lydėjo puikūs draugai.
Kelionės bendražygis Virginijus išskleidė skėtį, tad ir smarkiai
 pradėjus lyti sugebėjau pabaigti akvarelę.
Tiesa, skėtis dengė tik dažus ir popierių, o mes visi likome 
Jūros vandenų skalbiami.

K.K.Šiaulytis. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo 
koplyčia. 2002. Akvarelė. 29,7x42. 

K.K.Šiaulytis. Dubysa ties Seredžiumi.
 2002. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Vilkija. Sausmedis Juškų muziejaus sodyboje.
 2006. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Minijos upė Gargžduose, žvilgsnis nuo
 Žemaičių plento tilto. 2004. Akvarelė. 24x32. 

Akvarelėje atrodo pavyko perteikti ir tos, spalio 19 dienos,
ryto šaltį. Tapiau albumą pasidėjęs 
ant tilto turėklų, už nugaros karts nuo karto tiltu 
spraudėsi automobiliai - bet tiesiog švytintis
 Gargždų parko kalnas, rudeniškai sustingusi upė,
 sustabdė mane čia pasilikti ilgiau.

K.K.Šiaulytis. Gargždai. Kapinių vartai.
 2006. Akvarelė. 29,7x42. 400 €

K.K.Šiaulytis. Minija ties Abakų Lurdu, už Kretingalės.
 2002. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Akmenė prie Dabikinės upės.
 2009. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Auksiniai vakaro gluosniai 
Ventos slėnyje ties Papile. 2002. Akvarelė. 29,7x42. 400 €

Vizualinis nuotykis

Visą savaitę tyrinėjau Papilės Ventos slėnį.
 Bet tą vakarą buvau tiesiog užburtas reginiu -
 plačioje pievoje tarsi pasakų pilis švytėjo gluosnių kupeta.
 Neskubėjau tapyti, netrukus visa ką apgaubė vakaro prieblanda. 
 Staiga, lyg iš žolynų šešėlių išdygo nuostabi mergina.
Palengva, tarsi plaukdama per sutemas, 
ji artėjo prie manęs. Pagalvojau,
 gal domisi ką čia veikia prašalaitis?
Bet, aplenkusi mane, ji užkalbino peizaže besiganančią
 karvę, o man  tik metė apgailestaujantį žvilgsnį:
 deja, turiu perkelti Margę
 į kitą vietą, tikiuosi, ją jau nupiešei?

10 komentarų:

 1. Puikios akvarelės, Kęstuti.Meistriškai valdai teptuką ir spalvą. Gražios parodos. Sveikinu

  AtsakytiPanaikinti
 2. Labai smagiai pakeliavau po Žemaitiją tavo akvarelių ir išraiškingų pasakojimų dėka.

  AtsakytiPanaikinti
 3. Nuostabios, lengvos akvarelės ir žaismingi pasakojimai, žadinantys vaizduotę ir padedantys pajusti kūrybi nę nuotaiką. Labai ačiū už geras emocijas!!!

  AtsakytiPanaikinti
  Atsakymai
  1. Ačiū. Malonu, kad apsilankėte ir radote tiek puikių žodžių.

   Panaikinti
 4. šauniai, Kęstuti, gražu toj Žemaitijoje :)

  AtsakytiPanaikinti
 5. Kęstuti, vis pasižiūriu ir pasigėriu. Kaip Tu visur ir suspėji, surandi laiko sustoti, pasigėrėti ir dar kitiems papasakoti...

  AtsakytiPanaikinti