Vakaras

Vakaras

2021 m. vasario 25 d., ketvirtadienis

VIRTUALI AKVARELIŲ PARODA. 2 DALIS: "LINKSMA KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄ"

 Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos jubiliejinis ženklas

Kazys Kęstutis Šiaulytis

Dailininko pasivaikščiojimai po Vilnių, pasižvalgymai Lietuvoje

LINKSMA KELIONĖ Į ŽEMAITIJĄ

 Prieš savaitę šešioliktasis „LIETUVOS AIDO“ puslapis pakvietė jus, savo skaitytojus, aplankyti virtualią akvarelės parodą  „Kelionė į Žemaitiją“, o šiandien atidarau antrąją šios parodos ekspoziciją, tarsi kitą menamų parodų rūmų salę. Jūsų laukiu čia - „K.K.Šiaulytis. GALERIJA“. Adresas:

http://kestutis-galerija.blogspot.com/

 „Tavo paroda – mūsų nerimo ledlaužis!“ – interneto visatoje šūktelėjo Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Alvydas Strička. Įsivaizduoju, kaip jis, šiais, karantino laikais pasiilgo kalvomis banguojančio krašto – juk beveik jūreivis, kilęs iš Palangos. Ačiū, Alvydai, už tokią turiningą mano darbų apžvalgą – plaukiam kartu Lokdauno laužyti!

  2019-aisiais Lietuva minėjo Žemaitijos 800 metų jubiliejų, bet visi suprantam, kad šis kraštas turi žymiai ilgesnę biografiją. Ir čia kažkada mamutai žolę rupšnojo, o jų išbarstytus kaulus surinkęs Dionizas Poška, tūkstantmečiame Baublyje eksponavo... Pro Papilę bėgančios Ventos slėnyje randami bestuburiai moliuskai amonitai rodo, kad net pasaulinis tvanas Žemaitijos neaplenkė. Tuomet, gal tik Medvėgalio kalnas į salą pavirtęs, probočių meškoms prieglaudą teikė. Dar, tos šalies vidurį yra miestelis vardu Pavandenė, matyt kažkada jūrų uostu buvęs?  Netoli Laukuvos tyvuliuoja Paršežeris – pasakojama, jog jį žiloje senovėje šernai išrausę, o Vėžaičiuose, manding, vėžiai žiemodavo? Bet ar visas Žemaitijos paslaptis perprasi, gal jas tik akvarelių sūkuriuose įžvelgsi?

 Audringais 1989 metais Telšiuose įkurta Žemaičių kultūros draugija ir jos skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Joniškyje, Kelmėje, Plungėje, Mažeikiuose, Šilalėje, Tauragėje... Pritrūksiu klaviatūroje spaudos ženklų, jei toliau tuos miestus vardinsiu... Bepigu žemaičiams Žemaitijoje – nuolat savo kultūroje verda, o štai mes, vilniečiai, kauniečiai, jei norim gimta kalba pasirokouti, turim skambinti Skoudan. Bet labiausiai pasiilgstame žemaitiško humoro – tada susimetam „ant transporto“ ir lekiam savos žemės lankyti. Kauniečiai užima dešinę samdyto autobuso pusę, vilniečiai – kairę. Tik pervažiavus Nevėžį – kaip namuose pasijuntam. Tada laikyk ausis atvėpęs – kožnas savo istoriją pasakoja! Sako, žemaičiai mąslūs, lėto būdo – gal todėl, kad nuolat juokauja, o jų sakytinis humoras subtilus, tad tenka ilgai galvoti, kol pagauni mintį...

 Kartą, Žemaičių talkoje prie Vembūtų piliakalnio to nuotykio organizatoriams pasakiau – jūs plušėkite, o aš paišaliosiu talkininkų portretus! Tą dieną ir aš pasiekiau savo darbštumo rekordą – atvirukų formate „įamžinau“ per du šimtus talkininkų, portretėlius dovanojau pozavusiems.

 Pieštų žemaičių rasite bežioplinėjančių ir mano virtualioje parodoje!

Žinia apie virtualią parodą skelbiama laikraštyje 

„LIETUVOS AIDAS“. Rasite ir „LA“ internetinėje galerijoje –

 http://aidas.lt/lt/kultura-menas/article/25095-02-26-linksma-kelione-i-

zemaitija?fbclid=IwAR0xXk0nl_j4eRQtm49cOMwsr

1uUbH1MVm_hANHbJ4dGVBU1qBOxiYKDrNE

Muziejininkas, ilgametis Žemaičių kultūros draugijos
 pirmininkas Stasys Kasparavičius

K.K.Šiaulytis. Ant kalvos prie Paršežerio.
 Horizonte - Medvėgalio gūbrys ir Aukštagirė.
2001. Akvarelė. 29,7x42. 300 €

Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos 
pirmininkas Alvydas Strička

K.K.Šiaulytis. Senasis Žemaičių plentas.
 Čia subėga keliai nuo Medvėgalio, Kaltinėnų, Bytlaukio. 
2007. Akvarelė. 29,7x42.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.


 Istorikas, Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos
 tarybos pirmininkas Virginijus Jocys

K.K.Šiaulytis. Medvėgalis žvelgiant nuo Alkos kalno. 
2018. Akvarelė. 29,7x42.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

Šventės smuikininkas

K.K.Šiaulytis. Vakaras prie Paršežerio.
 2018. Akvarelė. 29,7x42. R. ir V. Jocių kolekcija

K.K.Šiaulytis.  Žemaičių auto magistralės aukščiausioji vieta.
 2007. Akvarelė. 24x32. 100 €

K.K.Šiaulytis.  Virvytės tvenkinys Biržuvėnuose.
 2018. Akvarelė. 29,7x42. 100 €

Parodos atidaryme skamba
 Virtuali muzika

Koncertuoja vilnietis žemaitis iš Kvėdarnos, 
dailininkas, menotyrininkas Liudas Pocius. 


K.K.Šiaulytis. Baltijos jūra ties Birutės kalnu.
 2004. Akvarelė. 42x29,7.  400 €

K.K.Šiaulytis. Lakūno Stasio Girėno tėviškės sodyba Vytogaloje.
 2018. Akvarelė. 29,7x42.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

K.K.Šiaulytis. Seredžius. Palemono kalnas.
 2002. Akvarelė. 29,7x42.  200 €

K.K.Šiaulytis. Donizo Poškos Baublys.
 2006. Akvarelė. 42x29,7.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

Menotyrininka, žurnalistas Albertas Vaidila 
žvalgosi po parodą.
"Antroji virtuali akvarelių paroda, praturtinta
 kultūros atstovų, menininkų škicais vėlgi patraukia
 Žemaitijos vaizdais, nuotaikingais ir įtikinamais škicais.
 Įdomios portretuojamųjų charakteristikos pabrėžtos
 ne tik anatominiais ypatumais, bet ir pažymėtos
 intelektualumo žyme bei santūria šypsenėle, 
būdinga linksmo būdo žmonėms"

K.K.Šiaulytis. Rubinavo piliakalnis (Šarūnkalnis)
 Lokystos upelio vingyje.

 Horizonte - Šilalė. 2018. Akvarelė. 29,7x42.

 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.


K.K.Šiaulytis. Uosiai prie kelio į Kaltinėnus.
 2007. Akvarelė. 42x29,7. 150 €

K.K.Šiaulytis. Didkiemis. Šv. Angelų Sargų bažnyčia.
 2018. Akvarelė. 29,7x42.
 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

K.K.Šiaulytis. Jūros upės patvanka ties Didkiemiu. 
 2018. Akvarelė. 29,7x42. 150 €

Šiaulių universiteto profesorius,
 akvarelininkas Antanas Visockis.
Profesorius kažkada mane mokė akvarelės meno paslapčių,
 tad pakviečiau jį aplankyti šią parodą.

K.K.Šiaulytis. Prisikėlimo kryžius. Kaltinėnai.
Panoramoje - Akmenos upės slėnis,
 senasis Žemaičių plentas. 2007.  Akvarelė. 29,7x42.
 Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

K.K.Šiaulytis. Bilionių piliakalnis. 
2018. Akvarelė. 42x29,7.
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.

 K.K.Šiaulytis. Archeologų talkininkai. 
2018. Akvarelinis škicas. 24x32. 50 €

Mano parodą aplankė būrelis
 žemaičių dailininkų.
Kaip įdėmiai jie apžiūrinėja akvareles!

Kolekcininkas, meno žinovas, 
literatas Ričardas Jakutis - subtilus žmogus!

Grafikas, meno albumų leidėjas,
 fotografas Rimantas Dichavičius mato kiaurai

Tapytojas Saulius Kruopis - atlaidus meno kritikas

Grafikas, dizaineris, fotografas
 Vilmantas Dambrauskas mielai diskutuoja 
meno klausimais.

Skulptorius Kazys Bimba
 ir akvarelėse ieško monumentalumo...

Skulptorius Alvydas Paškauskas žvelgia iš tolo.

K.K.Šiaulytis. Paršežeris, žvelgiant nuo Burbiškių piliakalnio
 link Laukuvos. 2001. Akvarelė. 24x32. 300 €

K.K.Šiaulytis. Geležinė lapė.
 Šiauliai. 2013. Akvarelė. 24x32. 200 €

Dailininkė akvarelininkė Vija Tarabildienė
 apsilankiusi šioje parodoje vasario 28 d. 16 val. tapo
 400-ąja parodos žiūrove!
Jai bus įteiktas prizas - atvirukų rinkinys "Žemaitija".

Atvirukų rinkinys "Žemaitija" išleistas 2002 metais
 jau tapo filokartine retenybe.
Leidėjas - Varnių regioninis parkas. Tiražas 2000 egz.

K.K.Šiaulytis. Biržuvėnų dvaro malūnas. 
2018. Akvarelė. 29,7x42.
 V. ir V.Jackevičių šeimos kolekcija.

K.K.Šiaulytis. Seni medžiai Biržuvėnų dvaro parke. 
2018. Akvarelė. 42x29,7. 200 €

Šiame akvarelės škice - garsus Lietuvos dailininkas, 
žemaitis Anicetas Jonutis.

K.K.Šiaulytis. Platelių ežero vasara. 
2006. Akvarelė. 29,7x42.  200 €

K.K.Šiaulytis. Tado Blindos brasta Virvytės upėje,
 ties Kinčiulių kaimu.
2019. Akvarelė. 29,7x42. 200 €

K.K.Šiaulytis. Šatrijos kalnas žvelgiant iš Luokės. 
2018. Akvarelė. 29,7x42.
Sofijos Gedminienės kolekcija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą