Vakaras

Vakaras

2023 m. spalio 19 d., ketvirtadienis

Atvirukų istorijos. Šlapelių šeimos atvirukų albumas „Retenybės Brangenybės!“

Atviruke, Bukovinos valstiečiai. M. Šlapelienės įrašas rašalu:
 “D-ras Jurgis Šlapelis atvežė iš karo 1914-1918”.
 Kiek žemiau, vos matomas dukros įrašas pieštuku:
 “Tėtės atvežta iš karo”.

Atvirukų istorijos 

Kęstutis K. Šiaulytis 

Šlapelių šeimos atvirukų 

albumas „Retenybės Brangenybės!

 Apsilankęs Marijos ir Jurgio Šlapelių name-muziejuje, sužinojau, kad, nežinia kur buvojęs, į šiuos namus neseniai sugrįžo mūsų didžiosios knygininkės kolekcinių atvirukų albumas.

 Marija Šlapelienė (1880-1977) – lietuviško knygyno, veikusio Vilniuje 1906-1949 metais savininkė, knygų leidėja, lietuvybės puoselėtoja. Būdama tikra bibliofilė, ji savo knygyną tvarkė, rikiavo, kūrė tarsi asmeninę biblioteką, siekė, kad čia užsukęs pirkėjas rastų tai, ko ieško. Visus atidžius, smalsius, knygų prekyvietėse, mugėse, antikvariatuose ilgėliau užtrunkančius „knygius“ įvardinčiau garbiu „bukinisto“ titulu. Juos, kaip ir daugelį kitų žmonių, XX-ojo amžiaus pradžioje ypač džiugino tuomet vis dar žavi naujiena – iliustruoti atvirukai. Nedidelio formato kortelės viliojo enciklopedine vaizdų temų platuma, spalvų varsomis, laiško paslaptimi. Šlapelienės knygyne atvirukų netrūko, pati būdama filokartininkė, ji tapo ir viena pirmųjų Lietuvoje „krasos laiškelių“ leidėja, juos piešti kvietė garsius to meto dailininkus. Apie tai pasakojau „Lietuvos Aide“ (2021, Nr. 22), straipsnyje „Atvirukų istorijos (3) „ŠLAPELIENĖS KNYGYNO IŠLEIDIMAS“.“ Paieškoję, rasite „L. A.“ internetinėje svetainėje. *

 Į Šlapelių namus, dabar jau tapusius muziejumi, netikėtai „parsiradęs“ atvirukų albumas, matyt buvo sudarytas jau po Didžiojo karo. M. Šlapelienės įrašas rinkinio priešlapyje: „D-ro Jurgio Šlapelio ir šeimos“, pasako, jog atvirukais domėjosi visi šeimos nariai. Kita M. Šlapelienės brūkštelėta pastabėlė – „Retenybės Brangenybės!“, skamba tarsi šio rinkinio pavadinimas. Prabangaus secesinio albumo lakštuose eksponuojami 57 paskiri atvirukai, kurie puslapiuose sugrupuoti po tris. Atvirukai įtvirtinti tuo metu populiariu būdu – „kampeliais“. Albume patalpintas ir dvylikos atvirukų rinkinys „Villa Pontifica di Castel Gandolfo“ gal parsivežtas iš kelionės po Italiją?

 Rinkinio atvirukai leisti įvairiose šalyse, albume, Šlapelių pasirinkimu, juos jungia viena plati tema – meno kultūra.

* Minimas straipsnis publikuojamas ir šioje GALERIJOJE: 

https://kestutis-galerija.blogspot.com/2021/06/atviruku-istorijos-3-slapelienes.html


Žana d’Ark. Reimso katedros gaisras (1914). 
Žymios Prancūzijos dailininkės Louise Abbema (1853-1927)
 kūrinio reprodukcija. Atvirukas atspausdintas Paryžiuje.

Jurgio ir Marijos Šlapelių kolekcinių atvirukų albumo puslapis

Lenkijos dailininko J. Graczynski (1866-1939) piešinys. 
Atviruko adreso pusėje šalia lenkiško bei rusiško 
įrašų atspausdinta ir lietuviškai:
 “Laiškelis”. Išleido Teodor Pietka, Breslau.

Bethovenas. Vokiečių dailininko W. Fassbender (1873-1938)
 paveikslo reprodukcija. F.A. Ackermanns
 Meno leidykla, Miunchenas

 Lenkijos dailininko A. Setkowicz (1875-1945) atvirukas
 “Adomo Mickevičiaus apoteozė”. Atspausdintas Krokuvoje.

Šv. Cecilija. Atvirukas atspausdintas Vokietijoje

Straipsnis ir atvirukai spausdinami
 laikraštyje "LIETUVOS AIDAS" 2023, Nr. 40
Perskaityti galite ir "LA" 
internetinėje svetainėje - 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą