Vakaras

Vakaras

2023 m. lapkričio 8 d., trečiadienis

Vilniuje, Žurnalistų namuose

 Žurnalistų Senjorų klubo pirmininkas poetas Ipolitas Skridla
linksmai moderavo parodos atidarymo vakarą. Foto D. Š.

            
Vilniuje, Žurnalistų namuose
 atidaryta mano paroda 
"AKVARELINIAI 
METRAŠČIAI IR DIENORAŠČIAI"

Gerbiamas Ipolitas Skridla, 
mano parodos pristatymą pradėjo
 savo sukurtu posmu:

 Tauta žino, tauta mato,
                         Ką Šiaulytis kuria, tapo,
                         Jo kūrybos paskirtis,-
                         Skatinti taurias mintis.
                        Palinkėsime Šiaulyčiui,
                        Stiprios sveikatos, laimės, ryžto.
                        Deimantinės ištvermės
                        Ir kūrybinės sėkmės.

K. K. Šiaulytis. Trinapolis – 
Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia ir Neris audringą,
 bet pagaliau saulėtą rudens dieną. 
2022. Akvarelė, 29,7 x 42

Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius
 įteikia man garbingą Lietuvos Žurnalistų sąjungos
 apdovanojimą "Už nuopelnus žurnalistikai". Foto D. Š.

Lietuvos Žurnalistų sąjungos medalis
 "Už nuopelnus žurnalistikai"


Lietuvos Žurnalistų sąjungos Valdybos sprendimu
 buvau apdovanotas medaliu
"Už nuopelnus žurnalistikai"

Su kolegomis žurnalistais. 
Deja į telefoninį kadrą netilpo dar 40 bičiulių.
Foto autorė Nijolė Radušienė.

Menotyrininkas, dailininkas Albertas Vaidila 
sukūrė mano portretą. Foto D. Š.

Dalia Šiaulytienė pasitinka mano parodos žiūrovus.
Foto autorė Nijolė Radušienė.

K. K. Šiaulytis. Rudens jurginai.
 2023. Akvarelė, 42 x 29,7

Spaudos dailininkas, ekslibrisų
 kūrėjas Alfonsas Čepauskas
 įteikė man vieną savo kūrinių. Foto D. Š.

Vakaras Žurnalistų namų salėje. Foto D. Š.

Diskutuojame apie meną 
su kolega Vytautu Kvietkausku. Foto D. Š.

Kolegų būrys. Foto D. Š.

K. K. Šiaulytis. Akvareliški jurginai
 2023. Akvarelė, 42 x 29,7

Parodai atminti išleidau du atvirukus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą