Vakaras

Vakaras

2019 m. liepos 1 d., pirmadienis

Dailininkų klubo "Plekšnė" posėdžiai

K.K.Šiaulytis. Dailininkas, architektas Albinas Petras Purys. 2019. Škicas.
Albino biografiją rasite Vikipedijoje. "Plekšnės" posėdžiuose -
 nenusiviliantis klausytojas,
 guvus pašnekovas, netolimos praeities Lietuvos dailės istorijos įvykių dalyvis.

Dailininkų klubo "Plekšnė" posėdžiai


Vilniaus dailininkų klubas "Plekšnė"
meno mariose plaukioja jau trisdešimt metų... 
Surengta šimtai dailės parodų, leistos knygos, katalogai, savas laikraštis.
Klubo dailininkai bendrauja pleneruose, išvykose, parodų atidarymuose, 
o posėdžius rengia ne rečiau kaip šešis kartus metuose.
Reikėtų viso pulko metraštininkų  tų pasitarimų,
 pasisėdėjimų verbalinei medžiagai
aprašyti, čia pateikiu tik keletą susibėgimuose "pagautų"
 portretinių škicų, o gal - šaržų?
Piešaiu "akis į akį" metodu, portretuojamieji kartais pozavo, 
kartais tęsė pradėtus pokalbius, užbaigtus škicus (šaržus) matė,
autoriui priekaištų nepareiškė.

K.K.Š.
2019 07 01


K.K.Šiaulytis.  Dailininkas, architektas Albinas Petras Purys. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis.  Dailininkas, architektas  Albinas Petras Purys. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Skulptorė Tamara Janova. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Dailininkai Anatolijus Ščeglovas
 ir Romas Žmuidzinavičius. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Akvarelininkė Irena Meištaitė. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis Dailininkės Teresė ir Nijolė. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Dailininkė Lena. 2019. Škicas.

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Vytautas Zaranka. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Vytautas Zaranka. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Dailininkas, dailėtyrininkas Liudvikas Pocius. 2019. Škicas

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Vytautas Šatas (1935 - 2018). 2011. Škicas


1 komentaras: