Vakaras

Vakaras

2014 m. liepos 22 d., antradienis

Sujudimas Požerėje


 K.K.Šiaulytis. Požerė. Didžiųjų Vankių kūlis. Škicuota žvelgiant pietų - šiaurės kryptimi.
Iš šio žiūrėjimo taško, akmuo primena širdies simbolį, ankstyvo ryto saulė paryškino granito raudonį. 
 2014. Akvarelinis škicas. 21X28


Žemaitiškų knygų diena 

Vilniaus Šilalės kraštiečių draugija yra vienaip ar kitaip prisidėjusi prie keliolikos knygų apie Šilalės kraštą, Žemaitiją, parengimo ir leidybos. Draugijos valdyba sumanė surengti Žemaitiškų knygų dieną savo „tėvonijoje“, Šilalės rajone, Požerės bažnytkaimyje, vietovėje, kuri minėtina ir kaip didžiojo kalendorių leidėjo Lauryno Ivinskio vaikystės kraštas. Požerėje 1933-1948 metais klebonavo carų Rusijos lietuviškos spaudos draudimo laikų knygnešys, knygų leidėjas, publicistas, švietėjas Antanas Kaributas Skinderis (1869-1948). Žemaitiškų knygų diena prasidėjo prie jo kapo, esančio bažnyčios šventoriuje. Dūdoriai iš Rietavo atpūtė keletą iškilmingų giesmių, žodį tarė Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas Virginijus Jocys, kalbėjo žymus pogrindžio spaustuvininkas, leidėjas Domas Akstinas. Jo leidykla „Atmintis“ šiais metais parengė ir išleido Aldonos Zimnachaitės knygą  apie kunigą Skinderį  „Ko neuždengė užmarštis“
Pokalbį apie knygas tęsėme Požerės bendruomenės salėje. Smagia žemaičių kalba žodžius bėrė knygų tyrėjas, bibliofilas Tomas Petreikis iš Vilniaus (plungiškis) bei Šilalės savivaldybės atstovė Vera Macienė.
Dūdorius kalbino aukštaitė, daktarė, muzikinės kultūros tyrėja Rūta Žarskienė, šie atsakinėjo vėl žemaitiškai.
Požerėje pristatėme ir istorikų, leidėjų  Vytenio Almonaičio, Junonos Almonaitienės keliautojų žinyną "Pietų Medininkai", skirtą šiam kraštui.
Aš šiek tiek klausiausi kas vyksta salėje, bet daugiau buvau atsidėjęs charakterių tyrimui – škicavau susirinkusiųjų veidus.

K.K.Š.
2014 07 22
 Tęsinys kitame puslapyje  Dūdoriai prie kunigo Antano Kaributo Skinderio kapo
 Požerės Bažnyčios šventoriuje. 2014. Foto K.K.Š.


 Požerės bendruomenės nariai ir svečiai
pagerbia  kunigo Antano Kaributo Skinderio atminimą.  2014. Foto K.K.Š.


Domas Akstinas priminė kunigo 
Skinderio siekius. 2014. Foto K.K.Š.


Viešnia iš Šilalės

Ponaitis ir panelė iš sostinės


Šilalės kraštiečių draugijos narys Algirdas iš Vilniaus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą