Vakaras

Vakaras

2017 m. spalio 18 d., trečiadienis

Vilniaus Žemaičių vakaras su dailininkais

K.K.Šiaulytis. Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas
Alvydas Strička kurstė nuotaikingą vakaro būvį ...
***
Vakaro eigoje, ir vėliau - diskutuodami, bičiuliaudamiesi
prisiminėme garsiuosius Žemaitijos dailininkus -
 Tadą Daugirdą ir Gerardą Bagdonavičių,
Kazį Varnelį, Antaną Mončį, Adomą Galdiką, Antaną Gudaitį,
Liudą Truikį, Igną Budrį, Vincą Kisarauską,
Algimantą Švažą, Valerijoną Jucį... ir dar daugybę kitų.
2017. Škicas - konvoliutas. 21 x 29,7

Vilniaus Žemaičių

vakaras su dailininkais


Auksinis klevo lapas,
vėjo išplėštas iš Moniuškos skvero medžių guoto,
persivertė keletą kartų tirštėjančiose vakaro sutemose,
ir, čiūžt - prilipo prie
Vilniaus Mokytojų namų durų rankenos -
lyg norėdamas greičiau už mane patekti vidun,
kur, praėjus laiptų ir koridorių labirintus, erdvioje svetainėje,
susirinko Vilniaus žemaičiai ketinantys vakaroti
su žemaičiais dailininkais,
šiuo metu gyvenančiais ir kuriančiais sostinėje.
Kaip visada, atvykau paskutinę minutę,
kai VŽKD pirmininkas Alvydas Strička,
jau kopė ant pakylos pradėti vakarą,
kurį vesti jam padėjo smarkus mikrofonas,
nes saliukėje žmonių susirinko kiek tilpo...
Dailininkai Anicetas Jonutis, Žilvinas Jonutis,
Rimantas Dichavičius, Teresė Jankauskaitė ir aš,
Kazys Kęstutis Šiaulytis net dvi valandas varginome
susirinkusiuosius kūrybinių biografijų turiniu,
o dar norėjosi ir savo darbų parodyti...
Aš dar spėjau būrelį žemaičių nupiešti,
"pagauti" škicuose, kuriuos čia publikuoju.
Ačiū, visiems kantriems vakaro dalyviams!
K.K.Š.
2017 10 17 - 18


K.K.Šiaulytis. Dailininkas ir fotografas Rimantas Dichavičius.
2017. Škicas su koliažu. 21 x 29,7

K.K.Šiaulytis.  Ipolitas Petrošius ir Albinas Batavičius
- užpildė vakaro pauzes veržliais armonikų akordais.
2017. Škicas su koliažu. 21 x 29,7

K.K.Šiaulytis. Dailininkas Žilvinas Jonutis.
2017. Škicas. 21 x 29,7

K.K.Šiaulytis. Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos nariai fizikas
Albertas Laurinavičius ir ilgametė VŽKD pirmininkė Dalia Dirgėlienė
2017. Škicas - konvoliutas, kuriame panaudojau
savo akvarelės "Vaiguvos varpinė" fragmentus. 21 x 29,7

K.K.Šiaulytis. Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos narys
rašytojas Alfonsas Tekorius. 2017. Škicas. 21 x 29,7

K.K.Šiaulytis. Vilniaus Žemaičių kultūros draugijos
narys žurnalistas, radijo diktorius Juozas Šalkauskas.
2017. Škicas - konvoliutas. 21 x 29,7
***
Škicuodamas portretus turiu šiek tiek laiko pasikalbėti,
padiskutuoti su piešinio herojumi.
Neakivaizdžiai, su Juozu Šalkausku turbūt jaučiasi
pažįstami visi Lietuvos gyventojai.
Keturiasdešimt ketverius metus jo balsą
girdėdavome per Lietuvos Radiją.
Savo laidose diktorius yra ne kartą aptaręs
ir  mano akvareles spausdintas dienraštyje "Lietuvos žinios",
tad malonu buvo su kolega žurnalistu susipažinti 
kitoje erdvėje - betarpiškai...
Nustebino originalus Juozo kaklaraištis -
pasirodo, tai tik vienas iš jo kolekcijos, kurioje - 1600 kaklaraiščių.
Šis skaičius fiksuotas Lietuvos rekordų knygoje.
Kolegos rinkinyje ir sunkiausias šalies kaklaraištis, kurį
sumeistravo joniškietis kalvis Jonas Gvozdas

K.K.Šiaulytis. Anicetas Jonutis, Albinas Batavičius ir Žilvinas Jonutis.
2017. Škicas - konvoliutas, kuriame panaudojau
dviejų savo akvarelių "Diena" ir "Vakaras" fragmentus. 21 x 29,7

K.K.Šiaulytis. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas
Virginijus Jocys - žemaitis iš Klaipėdos ir Laukuvos,
matyt nepraleidžia nei vieno VŽKD renginio.
2017. Škicas konvoliutas. 21 x 29,7.

K.K.Šiaulytis. Dailininkas ir fotografas Rimantas Dichavičius.
2017. Atvirukas. 15 x 10

1 komentaras: