Vakaras

Vakaras

2018 m. vasario 16 d., penktadienis

Naujosios Lietuvos kelias. Petrapilio kovos. 1917

Adomas Varnas. Stasys Šilingas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Naujosios Lietuvos kelias.
 Petrapilio kovos. 1917


Dailininko Adomo Varno humoristinis reportažas
 iš visos Rusijos Lietuvių Seimo Petrapilyje (Petrograde).
 1917 metų birželio 9-16 d.


Vienas ryžtingiausių, ir, matyt, lemiamų sprendimų kuriant savarankišką,
nepriklausomą Lietuvą
 buvo priimtas Rusijos imperijos sostinėje - Petrapilyje (Peterburge) 
vykusiame Visos Rusijos Lietuvių Seime
(1917 metų birželio 9-16 d).
Advokato Stasio Šilingo pastangomis pavykus į Seimą Petrapilyje
 suburti įvairias politines grupes atstovaujančias Lietuvos partijas
(dalyvavo 330 delegatų)
po ilgų, kovingų ir kaip įprasta priešginaujančių diskusijų -
už Nepriklausomą Lietuvą balsavo 140,
 už Lietuvos autonomiją Rusijos sudėtyje - 128 Seimo delegatų.
Seimo darbe dalyvavo ir dailininkas Adomas Varnas.
Matyt nujausdamas šio renginio istorinę reikšmę
 A.Varnas ne tik balsavo, bet ir piešė 
Lietuvos politikų dalyvavusių diskusijose šaržus.
1922 metais, Kaune buvo išleistas Adomo Varno piešinių albumas
"Ant politikos laktų. Šaržai",
kuriame publikuojami pirmųjų nepriklausomos Lietuvos politikų
 humoristiniai portretai.
Daugiausia šaržų - iš Seimo Petrapilyje dienų.
Albumui įžanginį tekstą ir komentarus parašė Juozas Tumas Vaižgantas,
 kaip ir dailininkas, buvęs karštas  Petrapilio Seimo dalyvis.

Džiaugiuosi turėdamas šį albumą savo bibliotekoje,
vis iš naujo peržvelgiu A.Varno piešinius, tyrinėju J.Tumo tekstą,
manau, kad bent dalį albumo verta paskelbti mano draugų rate,
tad paskubomis skenuoju A.Varno piešinius ir J.Tumo komentarus.

K.K.Š.
2018 02 16

Adomas Varnas. Stasys Šilingas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922

Skenuotus tekstus geriau matysite padidinę vaizdą.
Spustelėkite rodykle-pirštu, viską peržiūrėsite geriau.


Adomas Varnas. Martynas Jankus.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Augustinas Voldemaras.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Martynas Yčas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Petras Leonas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922


Adomas Varnas. Juozas Tumas Vaižgantas.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Vladas Nagevičius.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922Adomas Varnas. Politikos pamoka. 
Andrius Bulota, dviejų Rusijos Dūmų atstovas, mokina politikos
 dr. Joną Basanavičių, adv. Petrą Leoną, adv. Augustiną Janulaitį,
 kun. Petrą Kraujelį, Martyną Yčą,
 advokatą Stasį Šilingą, dailininką Adomą Varną.
 Iš albumo "Ant politikos laktų. Šaržai" Kaunas 1922

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą