Vakaras

Vakaras

2018 m. vasario 10 d., šeštadienis

Menotyrininkas Vidas Poškus Trakų Vokėje. Lukštenimas

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Trakų Vokės rūmuose Vido Poškaus darbų paroda.
Foto K.K.Š.

Trakų Vokės rūmų lubų puošyba.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Dailininkas Rimvydas Stankevičius ir Vidas Poškus atidaro parodą.
Foto K.K.Š.

Menotyrininkas Vidas Poškus
 Trakų Vokėje.
 Lukštenimas


Menotyrininkas Vidas Poškus Trakų Vokės dvaro rūmuose
atidarė savo meno parodą. Darbai tilpo šešiose aukštalubėse salėse,
 - autorius, pats būdamas įtaigus dailės vertintojas, 
sudarė atraktyvią paveikslų kolekciją -
 salės tarsi atgijo ispanų tapybos šviesomis ir šešėliais, 
impresionistų drąsa ir Henri de Toulouse-Lautrec siluetais.
Atidrymo metu, vietoje prakalbos, V.P. atliko performansą 
"Lukštenimas" ( tikslų pavadinimą žino autorius), 
šen bei ten šmėžavo fotografai, aš nupiešiau keletą škicų.
Po to rinkomės arbatos bare, ir, jau su puodeliais rankose,
 vėl klaidžiojome tarp paveikslų ir žiūrovų.

K.K.Š.
2018 02 10

K.K.Šiaulytis. Vidas Poškus atidarydamas savo parodą taria keletą žodžių.
2018. Škicas. 21 x 14,8

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Vidas Poškus. Tapyba Trakų Vokės rūmų salėse.
Foto K.K.Š.

Foto menininkė Aida Vyt pasijuto tarsi pokylyje, sukosi valso ritmu... :)
Foto K.K.Š.

Lukštenimas


Kai Vidas Poškus
 pradėjo savo performansą - tarsi darbštus fokusininkas
gvildeno tapybos porėmį vieną po kito nurengdamas, išskleisdamas
 vis naujas drobeles (penkiolika),
niekas nesitikėjo pateksiąs į tokį maginį prikaustančio dėmesio lauką.
Keliolika minučių salėje skambėjo tik smuiko melodijos,
 tik juslus drobelių čežėjimas - žiūrovai,
 stebėdami menininko rankų judesius matyt pasijuto regintys
 gyvai vykstantį fantastinį kino filmą, 
kur, tarsi tik miklių pirštų dėka,
randasi dailės artefaktai.

K.K.Š.K.K.Šiaulytis. Vidas Poškus vykdo performansą "Lukštenimas".
2018 Trys škicai.

Išgliaudytos drobelės.
Foto K.K.Š.

Lukštenimo įrankiai.
Foto K.K.Š.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą