Vakaras

Vakaras

2014 m. birželio 8 d., sekmadienis

Saulėta - audrota diena Dzūkijoje (6)


Popieriaus karpinys.
 Punskiečių popieriaus karpiniai pelnė apdovanojimų
 įvairiausiose liaudies meno parodose Lenkijoje ir užsienio šalyse.
 Foto K.K.Š.

Punskas. Svečiai ir punskiečiai prie Lenkijos lietuvių 
etninės draugijos būstinės.
Fotografavo Marius

 Šeštasis skyrius: Diskusijos

Jau popietėje, Punsko lietuvių namuose susirinko šio krašto etninės kultūros draugijos nariai, bei mes, atvykusieji iš Dainavos ir Vilniaus. Prasidėjus pokalbiams rūpimomis temomis pastebėjau, kad Dainavos atstovai kalbėjo nedzūkuodami, tačiau jų prigulnybę Dzūkijai liudijo mieli, lyg upeliu tekantys žodžiai, nuoširdus dėmesys krašto etninės kultūros darbais vykdomais įvairiais lygmenimis - edukacijoje, liaudies kūryboje,  kultūros renginiuose.
 Punsko lietuviai nestokoja sumanymų, veiklos barų, tačiau pasiguodė, kad kartais jie pasijaučia nelauktais svečiais Lietuvoje, kai atvyksta su savo darbais dalyvauti parodose, liaudies meno konkursuose. Svarstau, gal taip tik atrodo punskiečiams, įpratusiems gyventi tradiciškai geranoriškoje aplinkoje, o pas mus, didmiesčiuose, deja populiarėja modernesni, atšiauresni, abejingesni vienas kitam žmonių bendrabūvio santykiai.
Mūsų ryžtus sėkmingai etnokultūrinei veiklai stiprino trijų garbių asmenų dalyvavusių diskusijose, žodžiai – Punsko bažnyčios vikaro Mariaus Talučio plačiai užgriebusi kalba, Punsko seniūno Vytauto Liškausko ateities darbams skirtos mintys ir Etninės kultūros globos tarybos prie Respublikos Seimo, pirmininko Virginijaus Jocio išsakytos idėjos, užmojų gairės.
Diskusijų pabaigoje, vikaro paraginti, sugiedojome Lietuvos himną.
Išsiskirti buvo sunku - gera, tarp tavo idėjas suprantančių žmonių.
 Bet, pagaliau išvykę, pokalbius pratęsėme mikroautobuse. Vygandas papasakojo kodėl Dzūkija turėtų vadintis Dainava - net karalius Mindaugas minėjęs šį vardą.
 Dainuviai neskubėjo namo, mus, vilniečius, atvežė į Seinus, buvusią pietvakarių Lietuvos sostinę,  Veisiejuose aprodė nesenai restauruotą regioninio parko pastatą – Masalskio rūmų fligelį, parką. Tačiau, jau prieš keletą valandų saulėtą dieną užgožę audroti debesys ir lietus sutrukdė surengti platesnę ekskursiją po Dainavą.

Vilniečių ekipažo dar laukė, bene gražiausio Lietuvoje kelio ruožas - žalios pušynų, kadagynų paplentės, kalnai kalneliai, upelių daubos (Spengla!), Merkio palių platumos, kur visada, grįžtant pavakare į Vilnių, regimi žmuidzinaviški saulėlydžiai, o šį kartą - pasveikino padangėje nulingavęs gervių pulkas.

K.K.Š.
2014 06 09Aldutė

Nijolė

Punsko bažnyčios vikaras Marius

Gintarė

Marius

Virginijus


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą